Nastava za prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fizika počinje 03. listopada 2022. godine u 09:00 h, prostorija 60.