CARNet računi

Kao punopravna članica CARNet mreže Odjel za fiziku u Osijeku svojim studentima, nastavnicima i suradnicima omogućuje otvaranje korisničkih računa za elektroničku poštu, te elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Nakon upisa se prema evidenciji iz Referade otvaraju dvije vrste korisničkih računa:

  1. korisnički računi za e-poštu (tzv. e-mail računi) – za uporabu e-mail usluge na našem poslužitelju fizika.unios.hr
  2. identiteti u sustavu AAI@EduHr – identiteti koji omogućuju jedinstvenu autentikaciju i autorizaciju na više CARNet-ovih servisa, te uključenje u EduRoam, tj. korištenje istog računa prilikom boravka na drugim europskim sveučilištima.

Svoje račune studenti trebaju doći izraditi osobno kod administratora u prostoriju 48/1 ili u referadu prilikom upisa godine.