Projekti

PROJEKTI U TIJEKU

POZIV ODJELA ZA FIZIKU, SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ZA DOSTAVU ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA TIJEKOM 2019. I 2020. GODINE.

Client: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Holder: Odjel za fiziku
Head of the project: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
SUMMARY

(Hrvatski) Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku poziva nastavnike na dostavu znanstveno- istraživačkih projekata u skladu sa zahtjevom Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje da se sve znanstvene aktivnosti na visokom učilištu definiraju kao projektne aktivnosti, a s ciljem normiranja znanstvene djelatnosti za znanstveno-nastavna, suradnička i nastavna radna mjesta. Ovim natječajem se ostvaruju Strateški ciljevi N31 (Zadatak N3.1) te Z52 (Zadatak Z5.3, Zadatak Z5.6, Zadatak Z5.7 i Zadatak Z5.9) Strategije Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za tu svrhu rezervirana su sredstva VIF-a Odjela za fiziku.

Prijavni obrazac – interni natječaj – 2019. godine
Interni natječaj – Odjel za fiziku – 2019. godine
RADON U KUĆAMA, ŠKOLAMA I VRTIĆIMA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Client: Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
SUMMARY

U projektima kontinuiranog praćenja stanja radionuklida u okolišu izvedeno je nekoliko tisuća mjerenja radona u zraku u kućama, školama i vrtićima ali i u tlu i vodi u gradskim vodovodima. Obavljena su mjerenja u Ličko-senjsko i Karlovačkoj županiji, a mjerenja u Istarskoj i Požeško-slavonskoj županiji su u tijeku. Do sada je identificirano nekoliko mikrolokacija s povišenom razinom prirodne radioaktivnosti koja predstavlja opasnost za zdravlje stanovnika…
RAZVOJ STUDIJA FIZIKE UZ PRIMJENU HKO – FIZKO

Client: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Holder: Sveučilište u Rijeci
Head of the project: dr.sc. Mladen Petravić
Duration of the project: from 22. March 2019. to 22. May 2022.
Project budget: 3.991.664,11 KnSUMMARY

(Hrvatski) Naziv projekta: Razvoj studija fizike uz primjenu HKO – FizKO
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: UP.03.1.1.03.0046
Razdoblje provedbe projekta: 22.3.2019. – 22.3.2022.
Ukupna vrijednost Projekta: 3.991.664,11 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 3.991.664,11 kn

Projektni partneri:

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Klinički bolnički centar Zagreb,
Atos Convergence Creators d.o.o.,
Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Svrha Projekta FizKO je osuvremenjivanje studija fizike u RH i njihovo usklađivanje s budućim potrebama tržišta rada uz primjenu HKO-a.

Ciljevi projekta:

  1. izraditi 4 standarda zanimanja (inženjer fizike, diplomirani inženjer računarske fizike, diplomirani inženjer fizike okoliša, medicinski fizičar) i 3 standarda kvalifikacije (prvostupnik fizike, magistar fizike, magistaristraživačke fizike) u suradnji s poslodavcima,
  2. podnijeti zahtjev za upis standarda u Registar HKO,
  3. uskladiti postojeće studijske programe s razvijenim standardima kvalifikacija,
  4. osposobiti osoblje za kontinuirano usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada.

Ukupna vrijednost projekta je 3.991.664,11 kn.

Plakat projekta…
SUSTAVNO MJERENJE RADONA U STAMBENIM I RADNIM PROSTORIMA (ŠKOLE I VRTIĆI) U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Client: Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
SUMMARY

Radon (222Rn) je plemeniti, radioaktivni plin koji nastaje radioaktivnim raspadom radija (226Ra) uz emisiju alfa čestice. Njegova prisutnost u okolišu povezana je s količinom (i raspodjelom) neposrednog mu roditelja u radioaktivnom nizu, u stijenama i tlu. Kemijski je inertan pa se, vođen različitim transportnim mehanizmima, relativno lako giba kroz porozno tlo, odnosno podzemne vode. Poznato je da radon i njegovi kratkoživući potomci daju najveći doprinos efektivnoj dozi stanovništva od prirodnih izvora zračenja. Većina procijenjenog rizika otpada na inhalaciju zraka bogatog radonom dok se ostatak odnosi na ingestiju radona pitkom vodom.

Istraživačka grupa iz Laboratorija za niske radioaktivnosti s Odjela za fiziku Sveučilišta u Osijeku je nakon sustavnih istraživanja radona u kućama u RH provedenih s ciljevima procjene srednje godišnje koncentracije radona u kućama, određivanja postotka kućanstava u kojima koncentracija radona prelazi preporučene vrijednosti (200 odnosno 400 Bq/m3) te identifikacije administrativnih područja s povišenom radonskom koncentracijom, pristupila detaljnijoj analizi vrijednosti radona (ali i ostalih značajnih radionuklida) u tlu, vodi i zraku u ovim područjima. Sustavno se mjeri radon u stambenim objektima i radnim prostorima (školama i vrtićima) u Istarskoj županiji, a prema planu istraživanja predviđeno je postavljanje oko 1200 detektora (300 u kućama, 300 u vrtićima i 600 u školama). Područje obuhvaća 42 kvadratna polja veličine 10×10 km2. Koordinate ove kvadratne mreže definirane su i usklađene s ostalim europskim zemljama u okviru projekta izrade europskog atlasa zračenja, gdje je uključena i naša istraživačka grupa, a koji koordinira Grupa za monitoring radioaktivnosti pri Institutu za okoliš i održivost Združenog istraživačkog centra Europske komisije (Radioactivity Environment Monitoring Group of Institute for Environment & Sustainability of Joint Research Centre of European Commission)…

– – –

ZAVRŠENI PROJEKTI

AB INITIO METHOD FOR STUDYING SPIN WAVES AND MULTIFERROICS

Client:
Holder: University of Liege, Department of Physics
Head of the project: prof.dr.sc. Matthieu Verstraete
SUMMARY
KOLORANTI U NEOLITIČKIM KULTURAMA ISTOČNE HRVATSKE

Client: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: doc.dr.sc. Igor Lukačević
Team members: Dragana Rajković (Muzej Slavonije, Osijek), Marina Kovač (muzej Slavonije, Osijek), dr.sc. Davor Kirin (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)Project duration: from 15. July 2013. to 15. July 2014.
Project budget: 2.353,00 €SUMMARY

Prapovijesne populacije su koristile resurse dostupne u svojoj bližoj i daljoj okolici, posebice za izradu svakodnevnog keramičkog posuđa. Za izradu predmeta simboličkog značenja, koristili su predmete izrađene od egzotičnih materijala, koje su nabavljali trgovinom ili razmjenom.

Identifikaciju pigmenta arheologija provodi uglavnom vizualnim, iskustvenim, te metodama usporedbe. Ramanovom mikroskopijom i UV-Vis FORS spektroskopijom (Ultraviolet-Visual Fiber Optics Reflection Spectroscopy) se anorganski pigmenti mogu u potpunosti identificirati, jer su rezultati analize podaci o sastavu korištenih sirovina, te se stoga vrlo često primjenjuju u povijesti umjetnosti i arheologiji u posljednjih nekoliko desetljeća.

Premda keramički materijal na arheološkim lokalitetima predstavlja najbrojniju vrstu nalaza, analiza sastava sirovine upotrijebljene u njihovoj izradi, nije dosegnula razinu standarda. Ramanova spektroskopija može dati odgovore za čitav niz uporabnih materijala koji su prapovijesne populacije koristile u svakodnevnom životu: njihov sastav, porijeklo, primjenu; ali i nova saznanja o razmjeni i trgovini sa susjednim populacijama.

Ciljevi projekta su identifikacija sirovine korištene u izradi keramičkih nalaza, analiza premaza i slikane dekoracije, točnije pigmenata, te dokaz da analitičke spektroskopske metode (Ramanova i UV-Vis FORS spektroskopija) mogu identificirati uzorke vrlo velike starosti (7000 godina)…
MJERENJE RADONA NA SVEUČILIŠTU U OSIJEKU I VELEUČILIŠTIMA U SLAVONIJI

Client: –
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: doc.dr.sc. Denis Stanić
Team members: izv.prof.dr.sc. Branko Vuković, izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić, dr.sc. Marina Poje, Igor Miklavčić, predavač, Ivana Krpan, prof.Project duration: from 25. September 2013. to 25. September 2014.
Project budget: 2.500,00 €SUMMARY

Cilj istraživanja je odrediti koncentraciju radona u tlu i prostorijama sastavnica Sveučilišta u Osijeku i veleučilišta u Požegi, Slavonskom Brodu i Vukovaru. Dobiveni rezultati omogućit će određivanje godišnje efektivne doze zračenja za populaciju studenata i djelatnika spomenutih ustanova. U slučaju povišenih vrijednosti koncentracije radona, predložit će se mjere smanjenja iste na potrebnoj lokaciji. Istraživanje će, stoga, doprinijeti poboljšanju životnih/radnih uvjeta i zaštiti zdravlja u ljudskom okolišu.

Od 2006. godine na Odjelu za fiziku provodimo projekt izrade radonskog zemljovida za RH čime smo uključeni u izradu Europskog atlasa prirodnog zračenja, što koordinira Istraživački centar Europske komisije. Rezultati ovog istraživanja, zbog novih mjernih lokacija, doprinijet će poboljšanju radonskog zemljovida RH, a time i Europskog atlasa prirodnog zračenja….
MODELIRANJE ZABRANJENIH VRPCI PEROVSKITA ZA FOTOVOLTAIČNE PRIMJENE

Client: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Holder: Odjel za fiziku
Head of the project: doc. dr. sc. Igor Lukačević
Team members: Sanjeev K. Gupta, Matko Muzevic, Denis Stanic, Denis Stanic, Arijan Aleksić, Anja NovakovicProject duration: from 2. May 2016. to 1. May 2017.
Project budget: 20.777,33 KnSUMMARY

Hybrid halide perovskites have recently attracted attention as materials for solar energy conversion. Devices’ power conversion efficiency (PCE) has swiftly increased to over 19% during the past several years. For this reason they present the most promising candidate for the third generation solar cell. An indispensable part of solar cells is the buffer layer. Many inorganic perovskites (of structure XYO3, X = Ca, Mg, Sr, Ba; Y = Mn, Tc, Re) have eminent photoelectric properties. Because of their low price, nontoxicity, chemical and thermal stability and oxidation resistance in the air, we will simulate their electronic properties for direct applications in solar cells based on hybrid halide perovskites…
MULTIFUNKCIONALNI MATERIJALI – SVOJSTVA I PRIMJENE

Client: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: doc.dr.sc. Igor Lukačević
Team members: Ivana Ivković, prof., asistent, Odjel za fiziku, Aleksandar Živković, student, Odjel za fiziku, Ivan Kunac, student, Odjel za fiziku, Arijan Aleksić, student, Odjel za fiziku, Momar Diakhate, Apple Inc., Canada, Sanjeev K. Gupta, Department of Physics, St. Xavier’s College, IndiaProject duration: from 1. September 2014. to 31. December 1969.
Project budget: 1.650,00 €SUMMARY

(Hrvatski) Napredak tehnologije traži nove materijale. Ovisno o području primjene, ti materijali trebaju imati odlična strukturna, elastična, toplinska, elektronska, magnetska ili optička svojstva. Primjer takvih materijala su multiferoici, kao što je bizmut ferit (BiFeO3), koji istovremeno pokazuju svojstvo feroelektričnosti i feromagnetičnosti.

Predloženo istraživanje će, korištenjem teorije funkcionala gustoće, proučavati strukturna, elastična, toplinska, električna i magnetska svojstva skupine materijala koji obećavaju odlična multifunkcionalna svojstva, kao što su iterbij diborid, magnezij diflorid, metalni nitridi i MNO3 (M = Mg, Ca, Sr, Ba; N = Mn, Ti).

Pokazivanjem da proučavani materijali imaju razna dobra svojstva omogućit će izravnu primjenu u širokom spektru industrija….
RADIOAKTIVNOST U OKOLIŠU, DETEKCIJA I PRIMJENAClient: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: prof. emeritus Josip Planinić
SUMMARY

Radioaktivni plin radon (Rn-222), koji udišemo zajedno sa zrakom, nastaje od urana koji se nalazi na pojedinim mjestima u tlu s vrlo različitim koncentracijama. Poznato je da duže ekspozicije radonu i njegovim potomcima povećavaju rizik plućnog karcinoma.

  • Uz prethodna sustavnih mjerenja radona u hrvatskim toplicama, mi kanimo privesti kraju pregledna mjerenja radona u kućama po županijama RH , kao i u tlu.
  • Drugačiji mrežni pristup primjenjuje se pri izradi nacionalnog radonskog zemljovida za RH. Koristeći iskustva europskih i inih zemalja, kao i naputke Istraživačkog centra Europske komisije (ICEK), cijeli kopneni teritorij RH mi umrežujemo poljima veličine 10×10 km² te u svakom od ukupno 700 polja izvodimo, nasumičnim izborom lokacije, po tri jednogodišnja mjerenja radona u prizemnim stanovima, kao i u tlu. Time se uključujemo u izradu Europskog atlasa prirodnog zračenja i radona koji priprema ICEK.
  • Za izvođenje reprezentativnih nacionalnih mjerenja u kućama i tlu RH, uz posjet slučajno odabranoj adresi i suglasnost stanara, uzimamo podatke o gradnji i dogovaramo postavljanje radonskog detektora (LR-115) u stanu. Nakon povratka, filmove detektora jetkamo, mjerimo gustoće tragova i određujemo pripadne koncentracije radona. Radon u tlu mjerimo na dubini od 0,8 m pomoću detektoraAlpha Guard; zatim ispitujemo moguću korelaciju između koncentracija radona u tlu i kućama, uzimajući u obzir i različitu geološku strukturu.
  • Radon koristimo u predviđanju seizmičkih aktivnosti. Kontinuirano se prate koncentracije radona u tlu i podzemnoj vodi i istražuje se povezanost uočenih varijacija s meteorološkim parametrima te sa seizmičkom aktivnošću tla. Istražuje se odnos između karakterističnih seizmičkih parametara (magnituda potresa i dr.) i radonskih anomalija.
  • U posebnoj primjeni našeg iskustva s detektorima nuklearnih tragova (LR-115, CR-39) istražujemo detekciju neutrona u okolišu. Za detekciju termalnih neutrona koristimo spomenute detektore u kombinaciji s borom kao konvertorom; u tom slučaju bilježimo tragove nuklearne reakcije 10B(n, alfa)7Li. Radi smanjenja šuma razvijamo metodu analize tragova, koja detektira koincidentne događaje. Metodu neutronske detekcije primjenjujemo u dozimetriji kozmičkog zračenja ponajprije za posade zrakoplova na visinama leta od oko 10 km, gdje neutroni doprinose približno s pola od ukupne brzine doze zračenja. Detektore nuklearnih tragova primjenjujemo također u dozimetriji neutronske (BNC) terapije.


SPIN-PHONON COUPLING IN MULTIFERROIC ORTHOCHROMITESClient:
Holder: Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za fiziku
Head of the project: doc.dr.sc. Igor Lukačević
SUMMARY…
SUSTAVNO MJERENJE RADONA U STAMBENIM I RADNIM PROSTORIMA (ŠKOLE I VRTIĆI) U LIČKO-SENJSKOJ I KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

Client: Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
SUMMARY

Radon (222Rn) je plemeniti, radioaktivni plin koji nastaje radioaktivnim raspadom radija (226Ra) uz emisiju alfa čestice. Njegova prisutnost u okolišu povezana je s količinom (i raspodjelom) neposrednog mu roditelja u radioaktivnom nizu, u stijenama i tlu. Kemijski je inertan pa se, vođen različitim transportnim mehanizmima, relativno lako giba kroz porozno tlo, odnosno podzemne vode. Poznato je da radon i njegovi kratkoživući potomci daju najveći doprinos efektivnoj dozi stanovništva od prirodnih izvora zračenja. Većina procijenjenog rizika otpada na inhalaciju zraka bogatog radonom dok se ostatak odnosi na ingestiju radona pitkom vodom.

Istraživačka grupa iz Laboratorija za niske radioaktivnosti s Odjela za fiziku Sveučilišta u Osijeku je nakon sustavnih istraživanja radona u kućama u RH provedenih s ciljevima procjene srednje godišnje koncentracije radona u kućama, određivanja postotka kućanstava u kojima koncentracija radona prelazi preporučene vrijednosti (200 odnosno 400 Bq/m3) te identifikacije administrativnih područja s povišenom radonskom koncentracijom, pristupila detaljnijoj analizi vrijednosti radona (ali i ostalih značajnih radionuklida) u tlu, vodi i zraku u ovim područjima. Sustavno se mjeri radonu stambenim objektima i radnim prostorima (školama i vrtićima) u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji, a prema planu istraživanja postavljeno je oko 900 detektora (300 u kućama, 130 u vrtićima i 470 u školama). Područje obuhvaća 129 kvadratnih polja veličine 10×10 km2. Koordinate ove kvadratne mreže definirane su i usklađene s ostalim europskim zemljama u okviru projekta izrade europskog atlasa zračenja, gdje je uključena i naša istraživačka grupa, a koji koordinira Grupa za monitoring radioaktivnosti pri Institutu za okoliš i održivost Združenog istraživačkog centra Europske komisije (Radioactivity Environment Monitoring Group of Institute for Environment & Sustainability of Joint Research Centre of European Commission)…