Riječ pročelnika

Drage studentice i studenti, poštovani posjetitelji,

dobrodošli na web stranice Odjela za fiziku. Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 13. prosinca 2004. godine osnovan je Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku kao znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odjel je započeo s radom 01. travnja 2005. godine, a djelatnosti su mu sudjelovanje u izvedbi sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija te razvoju znanstvenog i stručnog rada u znanstvenom polju fizike. Ustrojem Odjela za fiziku osiguran je kontinuitet sveučilišne nastave iz prirodnih znanosti, polje fizike, te izobrazba nastavnika fizike i informatike za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

Odjel za fiziku je od akademske 2005./2006. godine započeo s radom po novom studijskom programu usklađenom s Bolonjskom konvencijom i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Odjel za fiziku posjeduje dopusnicu za trogodišnji Sveučilišni preddiplomski studij fizike (180 ECTS-a, za stjecanje akademskog naziva sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacalaureus/bacalaurea fizike), te dopusnicu za dvogodišnji Sveučilišni diplomski studij fizike i informatike – nastavnički smjer (120 ECTS-a, za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra edukacije fizike i informatike).

Zbog relativno malog broja upisanih studenata omogućena je puna primjena Bolonjskog procesa. Naši studenti slušaju predavanja u malim grupama s 10 do 15 studenata, a u nastavni proces uvedene su domaće zadaće, seminari, kolokviji, itd. Ovakvim načinom rada vrlo brzo se uspostavlja suradnički odnos između nastavnika i studenata. Kontinuiranim radom studenata tijekom cijelog semestra znatno im je olakšano polaganje ispita.

Prednosti studiranja na Odjelu za fiziku:

  • suvremeni studijski programi usklađeni s Bolonjskom deklaracijom,
  • rad u malim skupinama studenata,
  • moderna infrastruktura i oprema (laboratoriji, nastavna pomagala),
  • sustav nagrađivanja najboljih studenata,
  • nastavni materijal dostupan na web-u,
  • brzo zapošljavanje diplomiranih studenata,
  • nastavnici i znanstvenici koji se permanentno usavršavaju i prate trendove razvoja znanosti i najmodernijih tehnologija,
  • informatička opremljenost i implementiranost informacijskih tehnologija u podršci djelatnostima Odjela,
  • potencijali za interdisciplinarna istraživanja,
  • briga za zaposlenike i studente

Drage studentice i studenti, želim Vam puno uspjeha u studiranju, dobru suradnju s nastavnicima, te uspješan završetak studija.

Pročelnik
Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić