Knjižnica

Knjižnica Odjela za fiziku od travnja 2005. godine dijeli prostor s knjižnicama Odjela za matematiku i Odjela za biologiju.

Knjižnica Odjela za fiziku danas (2108. godine) raspolaže s 2266 jedinica knjižnične građe (2020 knjiga i udžbenika, 246 diplomskih i završnih radova). U knjižnici se nalaze 3 računala preko kojih postoji izravan pristup elektroničkim časopisima. Moguće je pretraživanje znanstvenih časopisa u elektroničkom obliku preko ScienceDirect (Elsevierovi časopisi), SpringerLink, Wiley Interscience, i dr.

Također, u knjižnici je dostupno i nekoliko tehničkih i opće znanstvenih enciklopedija u papirnatim ili elektronskim verzijama. U akademskoj 2017./18. fond je uvećan za 39 jedinica knjižnične grade, od toga 17 jedinica knjižne građe (knjige i udžbenici) i 22 diplomska i završna rada.

Za knjižnicu je izrađena vlastita baza podataka za knjige i časopise.

Pretraživanje knjižnične građe dostupno je preko poveznice.