Suradnja

The CERN-EU high-energy Reference Field (CERF) facility provides a reference neutron field of characteristics similar to the field encountered at commercial flight altitudes (10 – 20 km), produced by cosmic rays interacting with the atmosphere. CERF provides a reference base for testing, intercomparing and calibrating passive and active instruments before their use on-board aircraft and in space. Department of Physics calibrated their passive detectors for neutron dose measurements aboard aircrafts in this facility.

Departman za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je vojvođanski centar za sveučilišnu nastavu i znanstvena istraživanja iz svih oblasti fizike. Od kraja 1960-tih godina se razvijaju znanstvene metode suvremene fizike koje se primjenjuju kako u obrazovanju tako i u pružanju usluga privredi. Zahvaljujući prije svega entuzijazmu svojih znanstvenika, Departman je stekao širu afirmaciju u domaćoj i svjetskoj znanstvenoj javnosti. Ostvarujući brojne kontakte sa svjetskim sveučilišnim i znanstvenim centrima, Departman uspijeva doprinositi suvremenim saznanjima iz fizike, te su naučnici Departmana i studenti danas rado primljeni suradnici u tim centrima. Njegujući fiziku kao logičnu i racionalnu osnovu suvremene tehničke civilizacije, Departman je razvio istraživačke timove u oblastima fizike kondenzirane materije, fizike ioniziranih gasova i nuklearne fizike.

Naše su institucije zajednički aplicirale na bilateralne projekte (Hrvatska-Srbija), IPA projekte i druge međunarodne natječaje. Imali smo i višestruke zajedničke znanstvene posjete s obje strane u sklopu priprema za zajedničke prijave znanstvenih projekata.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost odobrava obavljanje nuklearne djelatnosti, djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nabavu, uvoz, izvoz, prijevoz i provoz te uporabu izvora ionizirajućeg zračenja. Provodi nezavisne analize sigurnosti i izdaje rješenja i suglasnosti za smještaj, projektiranje, gradnju, uporabu te razgradnju objekta u kojem će se obavljati nuklearna djelatnost. Sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole, dozvole za uklanjanje i postupku izdavanja uporabne dozvole za građevine u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavlja djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja u skladu s posebnim propisom. Ovlašćuje i nadzire stručni rad ovlaštenih stručnih tehničkih servisa i ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost. Organizira i nadzire, a po potrebi i provodi ispitivanja prisutnosti vrste i jakosti ionizirajućeg zračenja u okolišu, hrani i hrani za životinje, lijekovima i predmetima opće uporabe u redovitim uvjetima te u slučaju sumnje na izvanredni događaj. Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti na temelju zakona i drugih propisa.

Laboratorij za niske radioaktivnosti Odjela za fiziku Sveučilišta u Osijeku ovlašteni je tehnički servis od strane DZRNS-a za mjerenje radona u Republici Hrvatskoj. U zadnjih pet godina obavljaju se sustavna mjerenja u kućama, škoalma i vrtićima u izabranim županijama (Ličko-senjska, Karlovačka, Istarska i Požeško-slavonska županija) prema programu praćenja stanja radionuklida u okolišu, a koji provodi DZRNS.

Ever since it was founded under the name “Polytechnikum” back in 1855, ETH Zurich has been a national educational institution of international standing, attracting talent from all over the world. The successful combination of cosmopolitanism and strong connections at national level transformed the fledgling educational institution into one of the driving forces behind Swiss industrialisation: it has brought the necessary expertise into the country, trained experts and helped develop future-oriented national infrastructures.

Gradski muzej u Vukovaru je osnovan 1948. g. donacijom umjetnina i vrijednih predmeta poznatog muzealca i muzeologa dr. Antuna Bauera svom rodnom gradu. Do 1990-ih godina muzejske su zbirke bile smještene u reprezentativnoj građevini baroknih obilježja iz 18. st., koja je pripadala grofovskoj obitelji Eltz. Tadašnji Zavičajni muzej prezentirao je svjedočanstva o prošlosti Vukovara od prapovijesti do suvremenog doba, a Zbirka Bauer davala je presjek hrvatske moderne likovne umjetnosti.