Institucije u fukciji edukacije: osnovna škola, fakultet, muzej

Potreba za obrazovanjem djece za zanimanja budućnosti je svakim danom sve veća. No ta potreba zahtjeva istraživački način razmišljanja i rješavanja problema bilo kojeg područja ljudskog interesa.

Ovim projektom nastojimo povezati različite strukture djelatnosti i različite stupnjeve obrazovanja, kako bi se implementirale nove metode i oblici rada s učenicima kroz istraživačke projekte, koje prvenstveno osmišljavaju učitelji/nastavnici škola, u suradnji s visokoškolskim djelatnicima i djelatnicima u kulturi, u ovom slučaju muzejska pedagoginja Odjela edukacije i promidžbe Muzeja Slavonije. Kroz taj način suradnje edukacijskih djelatnika, osnažujemo mentorski rad učitelja/nastavnika za rad s darovitom/nadarenom/visoko motiviranom djecom u području fizike, ali i ostalih prirodnih znanosti/STEM području.

Učenici će povijesno istražiti razvoj optičkih instrumenata posjetom Muzeju Slavonije. Nakon toga, odlaskom na Odjel za fiziku eksperimentiranjem i istraživanjem zaključiti o principu rada pojedinih optičkih instrumenata. Na kraju će konstruirati vlastite optičke instrumente po izboru, s kojima će provesti svoja mala istraživanja, koja će predstaviti u svojim školama (videokonferencijski sat), studentima Odjela za fiziku (budućim nastavnicima fizike) te zainteresiranim sugrađanima u prostorima Muzeja za koje će izraditi virtualnu šetnju i priču o optičkim instrumentima.

Sve aktivnosti za učenike su kreirane u suradnji s nastavnicima škola uključenim u projekt, djelatnicima Odjela za fiziku i zaposlenicima Muzeja Slavonije uključenima u projekt.