Grupe

Naziv grupe: Grupa za primijenjene nanomaterijale

Voditelj grupe: izv.prof.dr.sc. Igor Lukačević

Članovi grupe:

  • doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler, Odjel za fiziku
  • dr.sc. Matko Mužević, postdoktorand, Odjel za fiziku
  • izv. prof. dr. sc. Mislav Mustapić, Odjel za fiziku
  • doc.dr.sc. Zvonko Glumac, Odjel za fiziku
  • doc.dr.sc. Domagoj Belić, Odjel za fiziku

Pridruženi članovi grupe:

  • doc.dr.sc. Sanjeev K. Gupta, Department of Physics, St. Xavier’s College, Ahmedabad, India
  • doc.dr.sc. Yogesh K. Sonvane, SVNIT, Surat, India
  • prof.dr.sc. Ravindra Pandey, MTU, Houghton, SAD

Misija:

Naša motivacija je napredak tehnologije i ljudskog života. Naš cilj je predviđati, pronaći, napraviti i karakterizirati nove materijale na nanoskali. Izbor materijala se se provodi kroz prizmu snažnog potencijala za primjene. Počinjemo od simulacija na atomskoj razini i makroskopskih modela te postavljamo temelje za naredni eksperimentalni rad. Zatim sintetiziramo nanosustave, kao što su nanočestice. Karakteriziramo ih te analiziramo njihovo međudjelovanje sa sustavu u primjeni.

Područje istraživanja:

Područje istraživanja grupe su nanomaterijali s visokim potencijalom za primjene. Ti nanomaterijali obuhvaćaju 2D materijale, nanočestice te površine. Istraživanja se provode pomoću teorijskih i eksperimentalnih metoda. Teorijske metode obuhvaćaju teoriju funkcionala gustoće (DFT i post-DFT simulacije), molekularnu dinamiku i Monte Carlo. Eksperimentalne metode obuhvaćaju sintezu, spektroskopiju i mikroskopiju nanosustava.