Out of box: Slavko M

STEM poučavanje i istraživački način rada učenicima, kao budućim stručnjacima izabranog područja djelovanja olakšava budući rad, jer usvajanje znanja i vještina interdisciplinarnog načina razmišljanja potiče učenike na timski rad i razvija svijest o značaju različitih područja ljudskog djelovanja u rješavanju globalnih problema.

Istraživački način rada zahtjeva mnoga znanja i vještine učitelja, koje se kroz nastavu prenose na učenike, time i buduće stručnjake određenog područja djelovanja. Interdisciplinarno osmišljeni istraživački projekti u školi kroz izvannastavne aktivnosti uvelike jačaju kompetencije učitelja/nastavnika za rad s darovitom/potencijalno darovitom/visoko motiviranom djecom, a time povećavaju interes učenika za STEM područje.

Učitelji/nastavnici STEM predmeta imaju potrebu stalnog usavršavanja u metodičkom, ali i stručnom području. Cjeloživotno učenje, naročito u STEM području, je od iznimne važnosti, kako zbog brzog napretka tehnologije, tako i zbog sve većih zahtjeva učenika kao korisnika tih tehnologija.

Ovim projektom nastavljamo jačati kompetencije nastavnika mentora za rad s darovitom/potencijalno darovitom/visoko motiviranom djecom kroz Fakultativnu nastavu fizike, a povezujući školu i ostale institucije koje obuhvaćaju i edukativnu sferu djelovanja, kao što su visokoškolske ustanove ili javne ustanove kao Muzej Slavonije.

Također, kroz radionice s učenicima razvijamo znanja i vještine budučih stručnjaka kako u području fizike tako i ostalih STEM područja, ali i populariziramo STEM područje, što je od velikog značaja za razvoj društva u budućnosti.

Cilj projekta je razvijanje kompetencija učenika i nastavnika mentora u svrhu implementacije naučenoga i izgradnju novog i trajnog rješenja predstavljanja kulturne baštine u Muzeju Slavonije. Ciljana skupina korisnika su nastavnici STEM predmeta škole prijavitelja, i učenici prvih, drugih i trećih razreda iste škole, prijavljenih na izvannastavnu aktivnost Fakultativna nastava fizike.

Učenici prvih razreda imaju za cilj usvojiti koncepte gibanja, potrebnih za proučavanje i implementaciju načina gibanja STEM robota Slavko M.

Učenici drugih razreda će usvajati koncepte elektriciteta i osnovnih koncepata magnetizma, potrebnih za pokretanje STEM robota Slavko M.

Učenici trećih razreda, koji su sudjelovali u OUT of box prvom projektu, održanom kroz 2022/2023. šk. Godinu: usvojili koncepte elektriciteta i magnetizma) usvajaju koncepte optike potrebnih za orjentaciju i komunikaciju STEM robota Slavko M s okolinom.

Sva tri razreda imaju i zajendički cilj: usvojiti osnovna znanja i vještine u području programiranja i robotike te možebitnog 3D printanja i modeliranja „tijela“ STEM robota Slavko M.