Administrativno i pomoćno osoblje

Đurđica Bilandžija
spremačica

Ured za tehničke i pomoćne poslove
Email: dbilandzija@fizika.unios.hr

Tomica Bunjevac

Ured za informatiku i računalnu mrežu
CARNet sistem inženjer
Email: tbunjevac@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 725
Ured: 48 (prvi kat)

Mirna Jurković
pristup. oec.

Ured pročelnika
Voditelj ureda pročelnika
Email: mjurkovic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 700
Ured: 42 (prvi kat)

Damir Kramarić
dipl. iur.

Ured za pravne i opće poslove i poslove
upravljanja ljudskim resursima
Tajnik Odjela
Email: damir.kramaric@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 720
Ured: 69 (prvi kat)

Ivana Kulundžić
mag. oec.

Ured za financije i računovodstvo
Stručni suradnik za financijske poslove
Email: ikulundzic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 723
Ured: B (prizemlje)

Bruno Lončar
mag. iur.

Ured za pravne i opće poslove i poslove
upravljanja ljudskim resursima
Stručni suradnik za pravne poslove i
upravljanje ljudskim resursima
Email: bruno@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 719
Ured: 69 (prvi kat)

Sanja Majstorović
mag. oec.

Ured za financije i računovodstvo
Rukovoditelj Ureda za financije i računovodstvo
Email: sanja@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 747
Ured: B (prizemlje)

Branimir Pilicar
domar

Ured za tehničke i pomoćne poslove
Email: bpilicar@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 680
Ured: 48 (prvi kat)

Mirna Šušak Lukačević
prof., viša knjižničarka

Knjižnica
Voditeljica Knjižnice
Email: msusak@mathos.hr

Telefon: +385 31 224 813
Ured: G (prizemlje)

Maja Vidaković

Ured za studente
Stručni referent za studentska pitanja
Email: mvidakovic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 726
Ured: D (prizemlje)

Jelena Žužić

Ured za studente
Stručni referent za studentska pitanja 50%
Stručni referent za unaprjeđenje i osiguranje
kvalitete visokog obrazovanja 50%
Email: jzuzic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 726
Ured: D (prizemlje)