Upravni odbor i osnivači

Ivana Štibi
predavač

Predsjednik Udruge

Domagoj Belić
doc. dr. sc.

Podpredsjednik Udruge

Denis Stanić
doc. dr. sc.

član Upravnog odbora

Marina Poje Sovilj
doc. dr. sc.

član Upravnog odbora

Hrvoje Miloloža
viši laborant

član Upravnog odbora

Bojan Tojagić

Tajnik udruge