Učenici prvih razreda Graditeljsko-geodetske škole iz Osijeka u sklopu predmeta Primijenjena fizika, s mentoricom Jasminom Hrovatović, 3.6.2024. posjetili su Odjel za fiziku. Tijekom posjeta istraživali su sile: elastičnu silu i rastavljanje sila na kosini. Kroz 2 puna sata samostalno su pripremili eksperimentalni postav i istraživanjima došli do važnih zaključaka te time potvrdili naučeno formalno gradivo. Za ovu školsku godinu ovim posjetom smo zaključili projektne aktivnosti na Odjelu za fiziku, no nadamo se kako ćemo već sljedeće školske godine nastaviti ovu, ako možemo sada već reći, tradicionalnu suradnju.

Posjet je u sklopu projekta Out of box: Slavko M, financiran od strane MZO, provodi se u školi prijavitelja i Odjelu za fiziku, a potporu provedbi daje i Udruga fizičara Osijek, skraćeno UFOs.