Ustrojbene jedinice

Ustrojbene jedinice Odjela za fiziku jesu: zavodi, katedre, laboratorij, tajništvo i knjižnica.
Na Odjelu se ustrojavaju 2 zavoda: Zavod za eksperimentalnu fiziku i Zavod za teorijsku fiziku i računarstvo.

 1. Zavod za eksperimentalnu fiziku
  Predstojnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku: izv. prof. dr. sc. Branko Vuković
  Zavod ima 13 zaposlenika, od kojih je 8 izabranih u znanstveno-nastavno zvanje.
  U sklopu Zavoda djeluju 2 katedre i 1 laboratorij kao niže ustrojbene jedinice:

1.1. Katedra za fiziku čvrstog stanja
Predsjednik katedre: izv. prof. dr. sc. Mislav Mustapić
Katedra ima 3 zaposlenika, od kojih su u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. doc. dr. sc. Denis Stanić
 2. izv. prof. dr. sc. Mislav Mustapić
 3. doc. dr. sc. Domagoj Belić

1.2. Katedra za osnove fizike
Predsjednik katedre: Ivana Štibi, mag. educ. math. et phys, predavač
Katedra ima 6 zaposlenika, od kojih su 2 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. izv. prof. dr. sc. Branko Vuković
 2. doc. dr. sc. Dario Hrupec
 3. Danijela Dodlek, asistent
 4. Jelena Strišković, asistent
 5. Ivana Štibi, mag. educ. math. et phys, predavač
 6. Igor Miklavčić, predavač

1.3. Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Goran Šmit
Laboratorij ima 4 zaposlenika, od kojih je 3 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
 2. doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
 3. doc. dr. sc. Goran Šmit
 4. Hrvoje Miloloža, laborant
 1. Zavod za teorijsku fiziku i računarstvo
  Predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku i računarstvo: doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler
  Zavod ima 8 zaposlenika, od kojih je 5 izabranih u znanstveno-nastavno zvanje.
  U sklopu zavoda djeluju 2 katedre:

2.1. Katedra za teorijsku fiziku
Predsjednik katedre: doc. dr. sc. Zvonko Glumac
Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih su 3 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. doc. dr. sc. Zvonko Glumac
 2. prof. dr. sc. Igor Lukačević
 3. doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler
 4. Karmen Knežević, viši predavač
 5. Ivan Kovač, asistent

2.2. Katedra za informatiku
Predsjednik katedre: Prof. dr. sc. Darko Dukić
Katedra ima 3 zaposlenika, od kojih su 2 u znanstveno-nastavnom zvanju

 1. prof. dr. sc. Darko Dukić
 2. doc. dr. sc. Ivan Vazler
 3. mr. sc. Slavko Petrinšak, predavač

Na Odjelu se ustrojava Odsjek u središnjoj službi (Tajništvo) kao ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Odjelu, te drugih poslova vezanih za uspješan rad Odjela utvrđenih Pravilnikom Odjela i drugim općim aktima.

Tajništvo ima 10 zaposlenika:
rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi (tajnik Odjela): Damir Kramarić, dipl. iur. –položaj I. vrste.
Pri Tajništvu su ustrojene niže ustrojbene jedinice:

 1. Odjeljak za pravne i opće poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima (Ured za pravne i opće poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima)
  – Bruno Lončar, mag. iur., stručni suradnik za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima – radno mjesto I. vrste
 2. Pododsjek u središnjoj službi za financije i računovodstvo (Ured za financije i računovodstvo)
  – Sanja Majstorović, mag. oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi za financije i računovodstvo/rukovoditelj Ureda za financije i računovodstvo) – položaj I. vrste
  – Ivana Kulundžić, mag. oec., stručni suradnik za financijske poslove – radno mjesto I. vrste
 3. Odjeljak za studente (Ured za studente)
  – Maja Vidaković, stručni referent za studenska pitanja – radno mjesto III. vrste
  – Jelena Žužić, stručni referent za studenska pitanja – radno mjesto III. vrste (50% radnog vremena)
 4. Odjeljak za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
  – Jelena Žužić, stručni referent za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja – radno mjesto III. vrste (50% radnog vremena)
 5. Pododsjek/Ured pročelnika
  – Mirna Jurković, pristup. oec., voditelj pododsjeka/voditelj Ureda pročelnika – položaj II. vrste
 6. Odjeljak za informatiku i računalnu mrežu (Ured za informatiku i računalnu mrežu)
  – Tomica Bunjevac, dipl. ing. comp., stručni suradnik za inf. i rač. mrežu – radno mjesto I. vrste
 7. Odsjek za tehničke i pomoćne poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove)
  – Branimir Pilicar, domar – radno mjesto III. vrste
  – Đurđica Bilandžija, spremačica – radno mjesto IV. vrste