Posjet Muzeju Slavonije

Prije nešto više od 2 mjeseca, u adventskom ozračju započeo je još jedan projekt s osnovnim školama, u ovom slučaju OŠ Franje Krežme i OŠ Vijenac, u suradnji s Muzejom Slavonije pod nazivom „Institucije u funkciji edukacije: osnovna škola, fakultet i muzej“. U sklopu prve aktivnosti je bio posjet Muzeju Slavonije u Osijeku, 12.12.2022. gdje su kustosica muzeja zajedno s muzejskom pedagoginjom prezentirali muzejske eksponate koji se uklapaju u fizikalnu temu Optike. Svrha prezentacije je izrada virtualne šetnje muzejskim prostorom i prezentacija eksponata u duhu muzejske baštine, ali i fizikalne uporabe.

Posjet je trajao skoro 2 sata, a kako nam je bilo možete vidjeti na fotografijama.