Popis predmeta i nastavnika

NASTAVNICI I SURADNICI DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA “FIZIKA I INFORMATIKA”, SMJER NASTAVNIČKI

I. godina, I. semestar (zimski)

ŠifraNaziv kolegijaPSVLECTSNastavniciSuradnici
Z109Psihologija odgoja i obrazovanja I151515 3doc. dr. sc. Marija Milić 
Z111Pedagogija  1151515 3izv.prof.dr.sc. Maja Brust Nemet 
F116Kvantna mehanika mnoštva čestica301515 5izv. prof. dr. sc.  Igor Lukačević
F117Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1   606izv. prof. dr. sc.  Vanja Radolić  Igor Miklavčić, pred.
I125Statistička obrada podataka pomoću računala30  305prof. dr. sc.  Darko Dukić 
 Izborni kolegiji: Studenti biraju minimalno 9 ECTS bodova
F130Uvod u spektroskopiju3015 155izv. prof. dr.sc. Igor Lukačević 
F119Osnove fizičke elektronike301515 5izv. prof. dr. sc. Mislav Mustapić 
Statistička fizika30155doc.dr.sc. Zvonko Glumac
F154Uvod u nuklearnu fiziku30 15 5doc. dr. sc.  Maja Varga Pajtler 
F155Uvod u astročestičnu fiziku30 15 4doc. dr. sc.  Dario Hrupec 
I153IKT u nastavi30  304izv. prof. dr. sc. Vanja Radolićmr.sc. Slavko Pterinšak, pred

I. godina, II. semestar (ljetni)

ŠifraNaziv kolegijaPSVLECTSNastavniciSuradnici
Z110Psihologija odgoja i obrazovanja 2151515 3doc. dr. sc. Marija Milić 
Z117Pedagogija 2151515 3izv.prof.dr.sc. Maja Brust Nemet 
Z112Didaktika 1151515 3doc. dr. sc.  Rahaela Varga dr.sc. Ružica Tokić Zec
F122Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2   606izv. prof. dr. sc.  Vanja Radolić.  Igor Miklavčić, pred
I114Teorija informacija30 15 4prof. dr. sc.  Darko Dukić 
 Izborni kolegiji: Studenti biraju minimalno 12 ECTS bodova
Dinamički sustavi i nelinearne pojave30155doc.dr.sc. Zvonko Glumac
Eksperimentalne i karakterizacijske tehnike u nanotehnologiji30155doc.dr.sc. Domagoj Belić
F125Praktikum iz osnova elektronike   454doc. dr. sc.  Denis Stanić 
F118Viši fizikalni praktikum   605izv. prof. dr. sc.  Branko Vuković Igor Miklavčić, pred.
F132Odabrana poglavlja fizike3015  5doc. dr.sc. Domagoj Belić 
I153IKT u nastavi30304izv.prof.dr.sc.
Vanja Radolić
mr.sc. Slavko Pterinšak, pred
F156Računalo u pokusu30153doc.dr.sc. Denis Stanić

 II. godina, III. semestar (zimski)

ŠifraNaziv kolegijaPSVLECTSNastavniciSuradnici
Z113Didaktika 2151515 3doc. dr. sc.  Rahaela Varga dr.sc. Ružica Tokić Zec
F127Metodika nastave fizike 13030 5izv. prof. dr. sc. Vanja RadolićIvana Štibi, pred.
I117Metodika nastave informatike3030 155izv. prof. dr. sc.  Vanja Radolićmr.sc. Slavko Petrinšak, pred.
I126Projektni menadžment3015 155prof. dr. sc.  Darko Dukić 
F128Povijest fizike30153Izv. prof.dr.sc. Vanja Radoli
 Izborni kolegiji: Studenti biraju minimalno 10 ECTS bodova
F136Radioekologija3015 155doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj 
I122Osnove umjetne inteligencije30  305izv. prof .dr. sc. Darija Marković 
Markovljevi lanci i procesi u fizici30155doc.dr.sc. Zvonko Glumac
F157Fizika nanostruktura i nanomaterijala3015  5izv. prof. dr. sc.  Mislav Mustapić 

II. godina, IV. semestar (ljetni)

ŠifraNaziv kolegijaPSVLECTSNastavniciSuradnici
F129Metodika nastave fizike 23030 5izv. prof. dr. sc. Vanja RadolićDanijela Dodlek, asistentica; Ivana Štibi, pred.
Metodička praksa iz fizike604izv. prof. dr. sc. Vanja RadolićIvana Štibi, pred.
I121Praktikum iz metodike nastave informatike 30 606izv. prof. dr. sc.  Vanja Radolićmr.sc. Slavko Petrinšak, pred.
F131Diplomski rad 120  12 izv. prof. dr. sc.  Branko Vuković
izv. prof. dr. sc.  Vanja Radolić
prof. dr. sc. Darko Dukić
doc. dr. sc.  Zvonko Glumac
izv. prof. dr. sc.  Igor Lukačević
doc. dr. sc.  Denis Stanić
doc. dr. sc.  Marina Poje Sovilj
doc. dr. sc.  Dario Hrupec
doc. dr. sc.  Ivan Vazler
izv. prof. dr. sc.  Mislav Mustapić
doc. dr. sc.  Maja Varga Pajtler
doc. dr. sc. Domagoj Belić
doc dr. sc. Goran Šmit