UDRUGA FIZIČARA OSIJEK

Udruga je osnovana u cilju promicanja znanstveno-istraživačke, odgojne, obrazovne i kulturne djelatnosti u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju fizika te srodnim područjima i poljima znanosti.

 • Diseminacija i primjena znanstvenih rezultata u gospodarstvu i izvan njega,
 • djelovanje u svrhu unapređenja nastavnog procesa unutar svih razina školovanja na području Republike Hrvatske,
 • popularizacija i afirmacija znanosti, znanstvenih metoda i načina razmišljanja okupljanjem fizičara, stručnjaka i ostalih osoba istog ili srodnog područja, koje su zainteresirane za rad Udruge,
 • organizacija sajmova, festivala, izložbi, okruglih stolova, tribina, konferencija, seminara, radionica i sličnih manifestacija u svrhu promicanja obrazovanja, znanosti i istraživanja,
 • promidžba (reklama i propaganda) znanosti, znanstvenih metoda i načina razmišljanja javnim djelovanjem, objavljivanjem na društvenim mrežama, medijskim istupima i na druge, slične načine,
 • održavanje edukacijskih aktivnosti članova Udruge, kao i nečlanova; razvijanje programa međunarodne suradnje; izdavanje promotivnih i edukativnih materijala iz područja svoje djelatnosti,
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • razvijanje suradnje s Vladom RH, Ministarstvima, javnim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i gospodarskim sektorom.
 • Organizacija sajmova, festivala, izložbi, okruglih stolova, tribina, konferencija, seminara, radionica i sličnih manifestacija, u svrhu promicanja obrazovanja, znanosti i istraživanja,
 • promidžba (reklama i propaganda) znanosti, znanstvenih metoda i načina razmišljanja javnim djelovanjem, objavljivanjem na društvenim mrežama, medijskim istupima i na druge, slične načine,
 • održavanje edukacijskih aktivnosti članova Udruge, kao i nečlanova,
 • izdavanje promotivnih i edukativnih materijala iz područja svoje djelatnosti,
 • prodaja vlastitih proizvoda i donirane robe,
 • sudjelovanje i osmišljavanje lokalnih i regionalnih promotivnih manifestacija,
 • organiziranje stručnih ekskurzija, strukovnih povezivanja, predavanja te organiziranje i provođenje stručnog i profesionalnog usavršavanja članova Udruge i nečlanova.

Udruga fizičara Osijek

Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek

OIB: 24724340667

Mail: udruga.ufos@gmail.com

Web: https://www.fizika.unios.hr/udruga-fizicara-osijek/