Upisi na diplomski studij fizike i informatike

Upisi na prvu godinu studija / Diplomski sveučilišni studij Fizike i informatika; smjer nastavnički

Odjel za fiziku Osijeku u akademskoj 2022./2023. godini upisivat će studente u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Fizike i informatike, smjer nastavnički u trajanju od 2 godine, kojim se stječe akademski naziv magistar/magistra edukacije fizike i informatike.

Upisna kvota u akademskoj 2022./2023. godini iznosi:

  • Redoviti studenti: 15

Uvjeti upisa

Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Fizike i informatike imaju pristupnici koji su završili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij Fizike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz kolegija: fizike, matematike i informatike.

Razredbeni postupak

Za pristupnike koji su završili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij Fizike razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-lista pristupnika na osnovi bodova dobivenih temeljem uspjeha na sveučilišnom preddiplomskom studiju.

Polaganje razredbenog ispita u sklopu razredbenog postupka obvezno je za pristupnike koji su završili drugi odgovarajući preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz stručnih kolegija: fizike, matematike i informatike.

Razredbeni ispit održat će se: 28. rujna 2022. godine u 09:00 sati.

Provjera znanja obavlja se testom s pitanjima iz gradiva preddiplomskog sveučilišnog studija fizike. Razredbeni prag na razredbenom ispitu je 60 bodova.

Prijave i termini

Prijave za upis podnose se u Uredu za studente Odjela za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6.

Prijave za upis podnose se u Uredu za studente Odjela za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6.
Prijave se primaju: 19. rujna 2022. – 27. rujna 2022. godine.

Napomena:
Studenti koji planiraju upisati diplomski sveučilišni studij a koji još imaju usmene ili pismene ispite do 30. rujna svakako trebaju predati prijavu i završni rad, te će im njihovim polaganjem biti omogućen upis u diplomski studij.

Uz prijavu treba priložiti:

  1. Uvjerenje o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju
  2. Službeni prijepis ocjena
  3. Jedna fotografija dimenzija 4×6
  4. Preslika osobne iskaznice
  5. Potvrda o uplati troškova razredbenog postupka (330,00 Kn)
  6. Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati, datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani)
  7. Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnog lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani)
  8. Potvrde o eventualnom sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju ili primitku nagrade za uspješnost u studiranju

Obrazac za prijavu može se dobiti u Uredu za studente ili na link.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa obavljat će se 30. rujna 2022. od 10:00 do 13:00 sati.

Prilikom upisa pristupnici moraju priložiti dokaz o uplati troškova upisa, upisnih materijala i troškova projekata studentskog zbora (330,00 Kn). Troškovi se uplaćuju na račun Odjela za fiziku IBAN HR7125000091402130193 (poziv na broj primatelja OIB studenta).