Upisi na sveučilišni diplomski studij fizike i informatike

Upisi na prvu godinu studija / sveučilišni diplomski studij Fizike i informatika; smjer nastavnički

Odjel za fiziku Osijeku u akademskoj 2024./2025. godini upisivat će studente u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Fizike i informatike, smjer nastavnički u trajanju od 2 godine, kojim se stječe akademski naziv sveučilišni magistar/magistra edukacije fizike i informatike.

Upisna kvota u akademskoj 2024./2025. godini iznosi:

  • Redoviti studenti: 15

Uvjeti upisa

Pravo upisa na sveučilišni diplomski studij Fizike i informatike imaju osobe koje su završile sveučilišni prijediplomski studij Fizike, odnosno drugi odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz stručnih kolegija: fizike, matematike i informatike (od čega 60 ECTS bodova mora biti iz fizike). Broj ECTS bodova kandidata koji nisu završili sveučilišni prijediplomski studij Fizika utvrdit će Povjerenstvo za nastavu i studente Odjela za fiziku na temelju pristigle prijave.

2. Prijave

Sukladno novom Zakonu o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, upisi na diplomske studije provodit će se putem Središnjeg prijavnog ureda, kojeg vodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr. Iznimno, upisi će biti mogući i na Odjelu za fiziku u Uredu za studente, Trg Ljudevita Gaja 6.

Prijave se primaju: od 20. do 26. rujna 2024.

Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u općem djelu natječaja, kandidati moraju priložiti i dokaz o uplati u iznosu od 47 EUR (Troškovi prijave, upisa, upisnih materijala i projekti studentskog zbora) uplaćenih na račun Odjela za fiziku IBAN HR 7125000091402130193 (Model primatelja HR00, poziv na broj primatelja je OIB studenta).

3. Razredbeni postupak

Za kandidate koji su završili sveučilišni prijediplomski studij Fizike razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-lista kandidata na osnovi bodova dobivenih temeljem uspjeha na sveučilišnom prijediplomskom studiju.

Polaganje razredbenog ispita u sklopu razredbenog postupka obvezno je za kandidate koji su završili drugi odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz stručnih kolegija: fizike, matematike i informatike (od čega 60 ECTS bodova mora biti iz fizike). Broj ECTS bodova kandidata koji nisu završili sveučilišni prijediplomski studij Fizika utvrdit će Povjerenstvo za nastavu i studente Odjela za fiziku na temelju pristigle prijave.

Razredbeni ispit

Ukoliko postoji potreba razredbeni ispit održat će se 27. rujna 2024. u 9 sati.

Provjera znanja obavlja se testom s pitanjima iz gradiva prijediplomskog sveučilišnog studija Fizike. Razredbeni prag na razredbenom ispitu je 60 bodova. Rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Odjela.

4.  Upisi

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa provodit će se 1. listopada 2024. godine u 10 sati.

Za upis je potrebno donijeti slijedeće dokumente:

  1. Uvjerenje o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju
  2. Službeni prijepis ocjena
  3. Jedna fotografija dimenzija 4cm×6cm
  4. Presliku obje strane osobne iskaznice ili dokument iz kojeg se može pročitati OIB
  5. Priznanicu o uplati troškova upisa u iznosu od 47,00 EUR (troškovi prijave, upisa, upisnih materijala i projekti studentskog zbora) uplaćenih na račun Odjela za fiziku IBAN HR 7125000091402130193 (Model primatelja HR00, poziv na broj primatelja je OIB studenta)

5. Obavijesti

Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Fizike i informatike na Odjelu za fiziku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente i studije, Trg Ljudevita Gaja 6,  na mrežnoj stranici www.fizika.unios.hr, e-mail adresi: referada@fizika.unios.hr i telefonom na broj 031/ 232-726.

Obrazac za prijavu može se dobiti u Uredu za studente ili na poveznici.