Opći podaci

Odjel za fiziku djeluje u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zajedno s Odjelom za matematiku i Tera Tehnopolis d.o.o. dijeli prostorije na lokaciji Trg Ljudevita Gaja 6.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA FIZIKU
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
Republika Hrvatska
E-mail: ured@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 700
Telefaks: +385 31 232 701
Matični broj: 3049779
OIB: 78808975734
IBAN: Hypo Alpe-Adria Bank, HR7125000091402130193
PROČELNIK ODJELA
izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Email: vanja@fizika.unios.hr
ZAMJENIK PROČELNIKA ZA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
prof. dr. sc. Igor Lukačević
Email: ilukacevic@fizika.unios.hr
ZAMJENICA PROČELNIKA ZA NASTAVU I STUDENTE
doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
Email: mpoje@fizika.unios.hr
URED PROČELNIKA
Mirna Jurković, pristup.oec.
Email: mjurkovic@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 700
Ured: 42 (prvi kat)
URED TAJNIKA
Damir Kramarić, dipl.iur.
Email: dkramaric@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 720
Ured: 69 (prvi kat)
RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE
Sanja Majstorović, mag.oec.
Email: sanja@fizika.unios.hr
Telefon: +385 31 232 747
Ured: E (prizemlje)

Odjel za fiziku registriran je za objavljenje slijedećih NKD djelatnosti:

  • 80.30 Visoko obrazovanje
  • 73.10.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima
  • 73.10.2 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima