Studentski zbor

Studentski zbor je skupina volontera, koji na svaki mogući način nastoje poboljšati kvalitetu studiranja na matičnom fakultetu.

Studentski zbor štiti prava studenata, i zastupa njegove interese na vijeću Odjela za fiziku.

Za kandidate predstavnika ili zamjenika predstavnika Odjelu za Fiziku mora se skupiti 10% (od ukupnog broja studenata na godini na kojoj student želi biti predstavnik) potpisa tzv. podrške kandidatu za mjesto u Studentskom zboru.

Sastav studentskog zbora

Josipa Namestnik – Predsjednik studentskog zbora Odjela za fiziku

Kristijan Dragičević . zamjenik predsjednika studentskog zbora Odjela za fiziku

Josipa Namestnik – član studentskog zbora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Predstavnici Studentskog zbora u Vijeću Odjela:

1. Josipa Namestnik

2. Karolina Zelić-Sturm

3. Rafaela Hujbert.