Kvaliteta u visokom obrazovanju

Na Odjelu za fiziku za poslove osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete zaduženi su Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. Oni u svom radu surađuju s Odborom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Agencijom za znanost i visoko obrazovanje  te unutarnjim i vanjskim dionicima sustava za osiguravanje kvalitete Odjela za fiziku.

Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja čine:

  1. predstavnik nastavnika, doc. dr. sc. Mislav Mustapić, predsjednik
  2. predstavnik predavača, mr. sc. Slavko Petrinšak, član
  3. predstavnik asistenata, Danijela Kuveždić, član
  4. predstavnik administracije, Jelena Žužić, član
  5. predstavnik studenata, Dino Galić, član
  6. predstavnik vanjskih dionika, Leon Zakanji, prof., član

Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete  visokog obrazovanja na Odjelu za fiziku pobliže se uređuju ustroj,  djelovanje i područja vrednovanja sustava za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na  Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Politika kvalitete

Priručnik za osiguravanje kvalitete Odjela za fiziku daje pregled aktivnosti i mjera koje Odjel za fiziku provodi ili planira provoditi u izgradnji i unaprjeđivanju sustava za osiguravanje kvalitete te promicanju kulture kvalitete na Odjelu za fiziku, a namijenjen je svim unutarnjim i vanjskim dioncima sustava za osiguravanje kvalitete kao i široj javnosti.

Na međunarodnoj razini:

Na nacionalnoj razini:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

Odjel za fiziku Osijek: