Kvaliteta

Na međunarodnoj razini:

Na nacionalnoj razini:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku:

Odjel za fiziku Osijek: