U okviru projekta „Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske“ (RZC PAN HR), Odjel za fiziku kao jedan od partnera, održao je dvije edukativne STEM radionice, u terminu 11.5.2023. i 1.6.2023., naziva „Zelena energija“. Voditeljica i organizatorica radionica je bila Ivana Štibi, predavač na Odjelu za fiziku, a sudjelovalo je ukupno 22 učitelja s područja Panonske Hrvatske.

Tema radionice je bila „Zelena energija“, to jest biološke i umjetno stvorene solarne ćelije. Na početnom dijelu edukacije, Odjel za biologiju i doc.dr.sc Selma Mlinarić sudionicima je s biološkog stajališta predstavila proces fotosinteze, značaj samog procesa i način proizvodnje energije u biološkim solarnim ćelijama, to jest listovima biljaka. Doc.dr.sc. Martina Šrajer-Gajdošik s Odjel za kemiju se tada vrlo efektno nadovezala s procesom proizvodnje ATP kao energetske novčane valute biljaka, i samog procesa razgradnje glukoze, što je sudionicima omogućilo je povezivanje s prirodnim efektima i utvrđivanje mogućih parametara koji utjeću na maksimalnu snagu i efikasnost umjetno stvorenih solarnih ćelija. Treći doprinos na vrlo dinamičnoj radionici imao je Odjel za matematiku, na kojoj su izv.prof.dr.sc Snježana Majstorović i viša asistentica dr.sc Jelena Jankov predstavile mogućnosti rada s 3D olovkama (izrada 3D modela molekule glukoze) i BOSON Science Kit senzorima (na primjer senzora za osvjetljenje).

Nakon povezivanja s prirodnim efektima, Odjel za fiziku na čelu s doc.dr.sc. Denisom Stanićem, predstavio je način rada umjetno stvorenih solarnih ćelija te predstavio istraživačko pitanje na koje su sudionici trebali odgovoriti nakon provedenog eksperimentalnog dijela u trajanju od malo više od 90 minuta.

Koncept radionice je omogućio učiteljima da proces istraživačkog načina rada sagledaju s učeničkog ali i učiteljskog stajališta te interdisciplinarno provedu istraživanje zadane teme. Konačni cilj svih radionica u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, kao partnera na projektu, je jačanje STEM vještina i kompetencija u radu s (potencijalno) darovotim učenicima, što smo i ostvarili. Naglasak se stavio na metodologiji rada i temi istraživanja, ali i motiviranju učitelja za primjenu naučenoga u školskim klupama škola u kojima rade, ali i motiviranju kolega u svom okruženju.

Sljedeći korak Sveučilišta kao partnera je edukacija trenera u primjeni naučene metodologije rada, s krajnjim ciljem osposobljavanja budućih djelatnika za rad u uspostavljenom Regionalnom znanstvenom centru Panonske Hrvatske za rad s (potencijalno) darovitim učenicima.

O projektu RZC PAN HR: Projekt „Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske“, vrijedan 2,7 milijuna eura, započeo je 15. srpnja 2022. godine, a završava 15. travnja 2024. godine. Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, a Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera (sveučilišni odjeli) je jedan od deset projektnih partnera. Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske se uspostavio na lokaciji osnovne škole u Josipovcu Punitovačkom, s ispostavom u Suhopolju.