Uprava

Pročelnik, zamjenici pročelnika i tajništvo

PROČELNIK ODJELA
izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Email: vanja@fizika.unios.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA ZA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
prof. dr. sc. Igor Lukačević
Email: ilukacevic@fizika.unios.hr

ZAMJENICA PROČELNIKA ZA NASTAVU I STUDENTE
doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
Email: mpoje@fizika.unios.hr

URED TAJNIKA
Damir Kramarić, dipl.iur.
Email: dkramaric@fizika.unios.hr

VIJEĆE ODJELA ZA FIZIKU
Izv.prof.dr.sc Vanja Radolić, predsjedavajući Vijeća, pročelnik Odjela
Izv.prof.dr.sc. Branko Vuković, član
Doc.dr.sc. Zvonko Glumac, član
Prof.dr.sc. Darko Dukić, član
Doc.dr.sc. Denis Stanić, član
Prof.dr.sc. Igor Lukačević, član, zamjenik pročelnika Odjela
Doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj, član, zamjenica pročelnika Odjela
Doc.dr.sc. Dario Hrupec, član
Izv. prof. dr. sc. Mislav Mustapić, član
Doc.dr.sc. Ivan Vazler, član
Doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler, član
Danijela Kuveždić, asistent
Jelena Strišković, asistent
Ivana Štibi, predavač
Bruno Lončar, mag.iur., član, predstavnik administracije

PREDSTAVNIK/CA STUDENATA U VIJEĆU ODJELA ZA FIZIKU
Matej Lučić, predstavnik/ca studenata u Vijeću Odjela, član
Marinela Išasegi, predstavnik/ca studenata u Vijeću Odjela, član
Boris Gubica, predstavnik/ca studenata u Vijeću Odjela, član