Pravilnici

 1. Pravilnik o diplomskim ispitima i diplomskom studiju Fizike i informatike
 2. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga i procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
 3. Pravilnik o završnom radu
 4. Pravilnik_o_uvjetima_i_načinu_ostvarivanja_prava_redovitih_studenata_na_državnu_stipendiju_u_STEM_područjima_znanosti
 5. SJJS_Pravilnik_o_studijima_i_studiranju_srpanj_2015
 6. Pravilnik o završnom radu Odjela za fiziku (2023.)
 7. Pravilnik o diplomskim ispitima (2023.)
 8. Upute za pisanje diplomskog rada (2023.)
 9. Opće upute za pisanje diplomskog rada (2023.)
 10. Pravilnik o diplomskim ispitima ( 2023./2024.)
 11. Pravilnik o završnom radu Odjela za fiziku (2023./2024.)