Odluke

 1. Odluka Senata o posebnim upisnim kvotama u ak. 2020.-2021
 2. Odluka o upisu i broju mjesta za upis na preddiplomskih sveučilišnih studija.2021.-2022
 3. Odluka o uvjetima upisa na preddiplomski u 2020.-2021.
 4. Odluka o upisu i broju mjesta za upis na preddiplomskih sveučilišnih studija 2019.-2020.
 5. Odluka o upisu i broju mjesta za upis na preddiplomskih sveučilišnih studija.2018.-2019
 6. Odluka o upisima na diplomske sveučilišne studije 2021.-2022
 7. Odluka o upisu i broju mjesta za upis na diplomskom sveučilišnom studiju 2020.-2021.
 8. Odluka o upisima na diplomske sveučilišne studije 2019.-2020
 9. Odluka o upisu i broju mjesta za upis na diplomskom sveučilišnom studiju 2018.-2019.
 10. Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija u ak. 2021.-2022.
 11. Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija u ak. 2020.-2021.
 12. Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija u ak. 2019.-2020.
 13. Odluka o izmjeni i dopuni nastavnog kalendara u 2019.-2020.
 14. Odluka o uvjetima upisa u višu godinu studija 2018.-2019
 15. Odluka o nastavnom kalendaru 2020.-2021. pdf
 16. Odluka o nastavnom kalendaru za ak.2021.-2022.
 17. Odluka o nastavnom kalendaru za ak.2019.-2020.
 18. Odluka o nastavnom kalendaru za ak. 2018.-2019.
 19. Odluka o postupku i uvjetima na ostvarivanje prava i mirovanja obveza studenata
 20. Odluka o izjednačavanju naziva
 21. Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu
 22. Odluka o postupku i uvjetima za polaganje razlike ispita
 23. Odluka o linearnom modelu studiranja
 24. Preporuka o primjeni Odluke o linearnom modelu studiranja
 25. Odluka o imenovanju člana Odbora za završne radove i diplomske ispite na Odjelu za fiziku
 26. Odluka o imenovanju Ispitnog povjerenstva za provođenje diplomskog ispita te određivanje diplomskog ispita
 27. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu nagrada i pohvala studentima i nastavnicima OF-a
 28. Odluka o imenovanju Povjerenstva za izdavačku djelatnost
 29. Odluka o imenovanju predsjednika i člana stegovnog suda Odjela za fiziku
 30. Odluka o imenovanju STEM koordinatora
 31. Odluka o imenovanju voditelja studijskih godina na Odjelu za fiziku
 32. Odluka o imenovanju članova Stegovnog povjerenstva za nastavnike i suradnike Odjela za fiziku
 33. Odluka o iznosima i prava na potporu za pokriće troškova-ERASMUS+ I CEEPUS
 34. Odluka o postupku i uvjetima ostvarivanja prava na mirovanje obveza studenata
 35. Odluka o upisima na diplomske sveučilišne studije
 36. Odluka o upisu i broju mjesta za upis na preddiplomskih sveučilišnih studija
 37. Odluka o uvođenju e-indeksa
 38. Polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja studenata-Jadransko osiguranje
 39. Procedura za izdavanje, obračun i isplatu naloga za službena putovanja