Odluke

Odluka o imenovanju Povjerenstva za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o ustrojstvu Odjela za Fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka – Imenovanje tutora studentima prve godine sveučilišnog prijediplomskog studija fizike za akademsku godinu 2023./24.,

Odluka – Imenovanje mentora studentima oba studijska programa na Odjelu za fiziku za akademsku godinu 2023./24.,

Odluka – Imenovanje voditelja studijskih godina na oba studijska programa koji se izvode na Odjelu za fiziku

Odluka – Odluka o izboru na radno mjesto docenta