Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku Osijek, raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR:

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste –spremačica/čistačica na određeno
vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za fiziku u Osijeku (zamjena privremeno
nenazočne zaposlenice na dugotrajnom bolovanju).

Detaljnije: NATJEČAJ