U razdoblju od 06. do 10. svibnja 2024. organiziramo Tjedan karijera
Sveučilišta u Osijeku s ciljem razvoja karijere naših studenata, ali i
njihovog povezivanja s poslovnim sektorom. Tjedan će obuhvatiti niz
aktivnosti, radionica, okruglih stolova, tribina, speed-dating
aktivnosti i predavanja namijenjenih studentima, u suorganizaciji
znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica našega Sveučilišta.
Na Odjelu za fiziku u utorak 07. 05. 2024. planirane su dvije aktivnosti
(predavaonica br. 60):
· Predavanje: Držanje grupnih instrukcija maturantima i
studentima – prvi korak do izvrsnog edukatora, Antun Vidić, EDukOS
gimnazija (od 11:00 do 11:45)
· Predavanje: Kako pristupiti polaganju stručnog ispita bez
stresa?, Mario Cvek, AZOO (od 12:00 do 12:45)
Pozivamo sve zainteresirane da dođu na predavanja.