Odjel za fiziku, Odjel za kemiju, Odjel za biologiju i Fakultet primijenjene matematike i informatike, kao partneri na projektu “Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske”, u sklopu svojih projektnih aktivnosti u rujnu i listopadu 2023. godine, proveli su drugi ciklus interdisciplinarnih edukativnih STEM radionica, ovoga puta tipa treninga trenera za izabrane visokomotivirane učitelje osnovnih škola. Nakon provedenih edukacija, tijekom kojih su učitelji stekli kompetencije za provedbu interdisciplinarnih STEM radionica, došlo je vrijeme da učitelji samostalno organiziraju i provedu STEM radionice za darovite učenike u prostorijama novouspostavljenog regionalnog znanstvenog centra u OŠ „J. Kozarac” u Josipovcu Punitovačkom.

Testiranje darovitih učenika proveo je još 2022./2023. školske godine Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, također partner na projektu RZC PAN HR. Testirani su učenici četvrtih razreda osnovnih škola u OBŽ i VPŽ te su za one koji su detektirani kao daroviti osmišljene i provedene radionice trenera RZC PAN HR.

Prva skupina učitelja trenera je u subotu, 20.01.2024. godine održala dvije radionice u dva ciklusa za 28 darovitih učenika petih razreda. Na radionici “O sole mio” učenici su imali prilike s različitih stajališta promatrati utjecaj Sunca na život na Zemlji. Samostalno su izradili kružni process vode s jednostavnim priborom. Mikroskopiranjem su promatrali i uspoređivali biljne i životinjske stanice s naglaskom na zelenu boju koja je ključna za fotosintezu. To su povezali s tehnološkim iskorištavanjem sunčeve energije kroz solarne ćelije, gdje su sunčevom energijom pokrenuli autiće na solarno napajanje.  Na radionici “Uzroci globalnog zatopljenja i utjecaj na ekosustav i čovjeka” učenici su efikasnim i jednostavnim eksperimentima proizveli efekt staklenika tako što su proizveli vodenu paru unutar staklenke. U staklenku su ulili toplu vodu, a na poklopac stavili led te tako simulirali odnos između Zemlje i Svemira. Zatim su mjerili ph vrijednosti vode, direktno uzete iz slavine te one kojoj su upuhivanjem CO2 mijenjali njezinu ph vrijednost jednostavnim pH metrima. Pojasnili su uzrok podizanja morske razine. Pomoću pokusa vezanim za otapanje leda, ustanovili su da se otapanjem leda u vodi njena razina ne podiže. U drugom koraku su proučili što se događa s vodom, ali i drugim tijelima prilikom povećanja temperature tog tijela, i došli su do zaključka kako im se volumen povećava, što im je dalo odgovor za povećanje morske razine tijekom globalnog zatopljenja..

Napomenimo da će druga skupina učitelja 10.02.2024. održati još dvije STEM radionice za darovite učenike. Veselimo se.