U okviru projekta „Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske“ (RZC PAN HR), Odjel za fiziku kao jedan od partnera, održao je dvije radionice treninga trenera, u terminu 17.10.2023. i 19.10.2023.,  naziva „Zelena energija“. Voditeljica i organizatorica radionica je bila Ivana Štibi, predavač na Odjelu za fiziku, a sudjelovalo je ukupno 20 visokomotiviranih učitelja s područja Panonske Hrvatske.

Koncept radionice je stavio naglasak na samostalnom osmišljavanju i provedbi STEM interdisciplinarnih projektnih zadataka namijenjenih učenicima sedmih i osim razreda osnovnih škola, a koji se ostvaruju kroz istraživački način rada. Uporabom dostupne aparture, učitelji su s lakoćom primijenili stečena znanja i vještine, i osmislili nekoliko vrlo zanimljivih i primijenjivih projektnih zadataka.

Svi učitelji koji su sudjelovali u treningu trenera su prošli početnu edukaciju kroz koje su izabrani za daljnju edukaciju. Treningom trenera su proširili znanje i vještine stečene edukativnim STEM radionicama za rad s potencijalno darovitim i darovitim učenicima, ali i usvojili dodatne kompetencije u području metodologije rada. Krajnji cilj je osposobljavanje budućih djelatnika za rad u uspostavljenom Regionalnom znanstvenom centru Panonske Hrvatske za rad s (potencijalno) darovitim učenicima.

O projektu RZC PAN HR: Projekt „Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske“, vrijedan 2,7 milijuna eura, započeo je 15. srpnja 2022. godine, a završava 15. travnja 2024. godine. Nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, a Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera (sveučilišni odjeli) je jedan od deset projektnih partnera. Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske se uspostavio na lokaciji osnovne škole u Josipovcu Punitovačkom, s ispostavom u Suhopolju.