Poštovani studenti,

Obraćamo Vam se u okviru evaluacije programa Erasmus+ koju provodi ICF, u suradnji s poduzećem Ipsos, u ime Glavne uprave Europske komisije za obrazovanje, mlade sport i kulturu. Molimo pogledajte priloženo pismo akreditacije.

Kao dio ove evaluacije, anketiramo osoblje u obrazovanju i osposobljavanju, kao i osoblje u organizacijama mladih i sportskim organizacijama o projektima utjecaja mobilnosti u svrhu učenja i transnacionalne suradnje koji su financirani u okviru programa Erasmus+. Voljeli bismo čuti stavove svih skupina, čak i onih koje nisu sudjelovale ni u jednom projektu mobilnosti u svrhu učenja ili suradnje. Prilikom ispunjavanja ankete, svaka skupina bit će usmjerena na različiti skup pitanja, prilagođena različitim profilima.

Riječ je o internetskoj anketi i njezino će ispunjavanje trajati najdulje 15 minuta. Vaši su stavovi presudni za ovu evaluaciju, a rezultati će se koristiti za budući razvoj programa Erasmus+.

Vaši će se odgovori tijekom ankete tretirati kao povjerljivi. Nijedna treća strana neće zaprimiti nikakve podatke kojima bi se omogućila vaša identifikacija. Vaši će se odgovori grupirati zajedno s odgovorima svih sudionika, a Vaši će se osobni podaci čuvati najdulje 12 mjeseci. Vaši će se odgovori koristiti isključivo u istraživačke svrhe vezane uz evaluaciju programa Erasmus+ i mogu se koristiti za izvješćivanje o odlukama o politici u odnosu na program Erasmus+ u budućnosti.

Da biste započeli anketu, kliknite na poveznicu za svoju osobnu anketu u nastavku te ispunite upitnik do 11. prosinca 2023.
KLIKNITE OVDJE KAKO BISTE ZAPOČELI ANKETU

Hvala Vam unaprijed na izdvojenom vremenu!

Isto tako, zamolili bismo Vas za pomoć u pogledu daljnjeg prosljeđivanja ankete. Posebno želimo doprijeti do osoba koje uče i osoblja u sljedećim skupinama:

 • Učenici/studenti
 • Nastavnici/školsko osoblje
 • Studenti/pripravnici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • Nastavnici/treneri ili drugo osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • Studenti visokih učilišta
 • Nastavnici/osoblje visokih učilišta
 • Osobe koje pohađaju obrazovanje odraslih
 • Nastavnici/treneri ili osoblje u učenju odraslih
 • Mladi uključeni u organizacije mladih
 • Djelatnici koji rade s mladima/osoblje u organizacijama mladih
 • Osoblje u sportskim organizacijama

Ako poznajete neke moguće ispitanike, bili bismo vrlo zahvalni ako biste im mogli poslati sljedeću poveznicu na stranicu za registraciju za anketu:
erasmusplus-evaluation.ipsosinteractive.com

S Vašim osobnim podacima postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725. Sa svim će se odgovori u potpunosti postupati povjerljivo te će se prikupljati samo u svrhe gore navedene evaluacije. Sudionici će ostati strogo anonimni. Za više pojedinosti o tome kako se osiguravaju Vaša privatnost i povjerljivost Vaših odgovora, pročitajte izjavu o zaštiti osobnih podataka ovdje Vaše sudjelovanje u ovoj anketi iznimno je vrijedno kako bi se osigurala temeljita procjena uspješnosti i utjecaja programa Erasmus+, a Vaše vrijeme vrlo cijenimo.
Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se na adresu e-pošte erasmusplus-evaluation@ipsos-online.com.