SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU

Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora suradnika
na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti,
znanstvenog polja fizika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za fiziku u
sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje

POZIV NA USMENI RAZGOVOR
(intervju s kandidatima)


Pozivaju se na usmeni razgovor (intervju) pristupnici koji su dostavili pravovremenu i potpunu
dokumentaciju i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljeni na natječaj za prijem u
radni odnos jednog zaposlenika na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme u punom
radnom vremenu. Testiranje će se održati u četvrtak 02. studenog 2023. godine, s početkom u
12:00 sati na Odjelu za fiziku Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 (predavaonica broj 44).
Na usmeni razgovor imaju pravo pristupiti sljedeći pristupnici:

  1. Vrček, Margareta u 11:00 sati
  2. Dragičević, Kristijan u 11:20 sati
  3. Bilić, Šimun u 11:40 sati
  4. Dušić, Vanja u 12:00 sati
  5. Topalović, Mateo u 12:20 sati

Pristupnici koji pristupe razgovoru dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.
Prilikom razgovora nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja usmeni razgovor.
Pristupnici koji prekrše prethodna pravila bit će udaljeni s razgovora i njihov motivacijski
razgovor Povjerenstvo neće bodovati. Za pristupnika koji ne bude pristupio usmenom
razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Testiranje pristupnika se sastoji
u usmenom razgovoru sa pristupnicima.
Pristupnici natječaja će najkasnije sljedećeg dana biti obaviješteni o rezultatima usmenog
testiranja.