Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku poziva sve zainteresirane na znanstveni skup „5. Dan mladih istraživača“.

Znanstveni skup „5. Dan mladih istraživača“ održati će se 14.11.2023., a organizira se s ciljem povezivanja istraživačkog potencijala mladih istraživača, diplomanata, doktoranada i poslijedoktoranada. Ovaj skup potiče suradnju znanstvenih institucija, promiče znanost i jačanje kapaciteta za istraživački i znanstveni rad. Cilj je potaknuti interdisciplinarna istraživanja mladih znanstvenika i istraživača Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Uključene sastavnice Sveučilišta su:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Medicinski fakultet

Fakultet za dentalnu medicinu

Odjel za kemiju

Odjel za biologiju

Odjel za fiziku

Fakultet primijenjene matematike i informatike.

Web stranica konferencije DMI

http://dmi.unios.hr/

Facebook stranica je ista kao i prošlih godina

https://www.facebook.com/istrazivaci.os