Posjet OŠ Miroslava Krleže u Čepinu

U petak (3. ožujka) studenti Odjela za fiziku posjetili su OŠ Miroslava Krleže u Čepinu, gdje su darovitim učenicima viših razreda održali radionicu “Što sve mogu elektroni?” u u sklopu projekta STEM (g)radionica. Kroz praktične primjere su učenici učili o statičkom elektricitetu , saznali kako električki nabijena tijela mogu djelovati jedna na druge te samostalno izradili uređaj kojim su ispitivali je li neko tijelo električki nabijeno.