Rezultati pismenog ispita iz Diferencijalnog računa od 6. 2. 2023. su sljedeći:

Valerija Budoš 20/100, nedovoljan(1)

Iva Fabijan 35/100, nedovoljan (1).

Pismeni ispiti se mogu pogledati u petak, 17. 2.  u 8:00 u Dvorani 3.