Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se 23. rujna 2022.
u 11 sati, na Odjelu za matematiku, predavaonica D3. Izv. prof. dr. sc.
Darija Marković