Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se 9. rujna 2022. godine
u 10:00 sati, na Odjelu za matematiku, predavaonica D7.

Izv. prof. dr. sc. Darija Marković