Usmeni ispit iz kolegija Linearna algebra 1 održat će se 05.07.2022. u 11h, na Odjelu za matematiku, predavaonica D8.

Izv. prof. dr. sc. Darija Marković