Poštovani studentice i studenti,

u sklopu Sveučilišnog tjedna karijera, u četvrtak, 12.5.2022. održati će se dva predavanja na Odjelu za fiziku:

1. predavanje:
    Put fizičara: na pragu budućnosti
    Predavač: Ana Petrinec, mag. fizike, ORQA d.o.o.
    Mjesto: Odjel za fiziku, predavaonica 60, 11:00-12:00
2. predavanje:
    Spektar poslova koje fizičari mogu raditi
    Predavač: doc.dr.sc. Dario Hrupec, Odjel za fiziku
    Mjesto: Odjel za fiziku, predavaonica 60, 12:00-13:00.

Pozivamo studente završnih godina preddiplomskog i diplomskog studija Odjela za fiziku, no i sve ostale zainteresirane studente na navedena predavanja.