Europski Forum Alpbach

20. kolovoza – 2. rujna 2022. godine

Alpbach, Tirol, Austrija (web)

Europski Forum Alpbach (web) je platforma pokrenuta 1945. godine koja okuplja angažirane mlade ljude iz cijelog svijeta i vodeće stručnjake iz poslovnog svijeta, politike i međunarodnih odnosa, akademske i znanstvene zajednice i civilnog društva iz cijele Europe i svijeta s ciljem razvoja ideja za osnaživanje i demokratski razvoj Europe. 

Program u kojem svakog ljeta sudjeluje nekoliko tisuća sudionika traje dva tjedna i sastoji se od seminara za stipendiste, konferencije iz područja financija, tehnologije, klimatskih promjena, sigurnosti te demokracije i prava, neformalnih formata (fireside chats, retreats, hikes) kao i sportskih, društvenih i kulturnih događanja. U svim aktivnostima potiču se međugeneracijski i međukulturalnih dijalog, holistički i multidisciplinarni pristup u razmjeni ideja o europskoj budućnosti.

Klub Alpbach Hrvatska (web) kao jedan od 30 klubova koji djeluju diljem svijeta pruža pomoć sudionicima i stipendistima iz Hrvatske u procesu prijave, pripreme za sudjelovanje kao i same logistike prilikom dolaska u Alpbach. 

Stipendijski program

Europski Forum Alpbach ove godine dodjeljuje 450 stipendija mladim ljudima iz cijelog svijeta, a ovisno o broju kvalitetnih prijava u programu svake godine sudjeluje 5 do 15 sudionika iz Hrvatske.  Uz već poznati program konferencije, stipendisti imaju priliku sudjelovati u Alpbach seminarima koji predstavljaju akademsko srce Europskog Foruma Alpbach. Seminari se održavaju u jutarnjim terminima tijekom dva tjedna Foruma, a karakterizira ih participativna atmosfera, interdisciplinarni pristup i međugeneracijski dijalog. Stipendisti mogu odabrati dva seminara, a svaki od njih pohađaju po tjedan dana. Međuigra znanstvenih i kreativnih seminara usmjerenih na vještine, zajedno s programima panela, radionica i plenarnih rasprava u poslijepodnevu transformiraju Alpbach u mjesto transfera inovativnog znanja i holističkog učenja. 

Stipendija pokriva troškove sudjelovanja, smještaja, lokalnog prijevoza (autobus, žičara), posjeta lokalnim turističkim atrakcijama i dnevni džeparac u iznosu od 20 eura

Stipendija ne pokriva troškove prijevoza do Alpbacha i zdravstvenog osiguranja. 

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu svi mladi u dobi od 18 do 30 godina, bez obzira na akademsku disciplinu. Potiču se prijave kandidata koji su društveno angažirani i razmišljaju o društvu na holistički način. Alpbach se fokusira na znatiželju, dijalog i interdisciplinarna rješenja za probleme u društvu. Dobrodošle su prijave ljudi koji misle ‘izvan okvira’ i koji postavljaju što više pitanja. Posebno se ohrabruju i priželjkuju prijave umjetnika i studenata koji još uvijek nisu diplomirali.

Glavni jezik Europskog Foruma Alpbach je engleski. Samim time, potrebno je da ste u mogućnosti tečno komunicirati na engleskom jeziku (minimum B2 razina). Više o načinima kako dokazati poznavanje engleskog jezika i drugim uvjetima možete saznati na stranici stipendijskog programa (web).

Kako se prijaviti?

Kandidati se mogu prijaviti preko platforme za prijave za stipendije Europskog Foruma Alpbach 2022. (web) do srijede, 13. travnja

Prijava se sastoji od:

  • Osobnih informacija, životopisa i motivacijskog pisma koji se unose u portal za prijave
  • Dokaza o poznavanju engleskog jezika (B2 razina)
  • Posljednje diplome s prijepisom ocjena (na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku)

Motivacijsko pismo se sastoji od koherentnog kratkog eseja (max. 4500 znakova) koji odgovara na sljedeća pitanja:

  • Po pitanju tema, ideja i znanja, kako ću ja doprinijeti jednoj ili više tema (engl. tracks) ovogodišnjeg Europskog Foruma Alpbach (Democracy & Rule of Law, Securing our Future, The Climate Opportunity, The Financing of Europe’s Future)?
  • Kako bi se opisao/la – pokretač promjena, mislilac, sanjar, influencer … ili nešto drugo? Elaboriraj.
  • Koje kvalitete i vještine bi volio/la razviti i kako ti u tome EFA može pomoći?
  • Kojim društvenim promjenama – u svojoj zajednici ili šire – bi htio/htjela svjedočiti u budućnosti, gdje vidite mogućnosti civilnog društva da ih pokrenu i na koji način misliš da ti možeš doprinijeti tim promjenama?

Svakako savjetujemo da prijavu ne ispunjavate zadnji dan kako biste na vrijeme prikupili svu potrebnu dokumentaciju!

Svi kandidati/kinje mogu nam se javiti za pojašnjenja u ispunjavanju prijava na e-mail adresu Kluba Alpbach Hrvatska: club.croatia@alpbach.network.