Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u sklopu projekta Fizika kao studij budućnosti, organiziralo je online predavanje doc. dr. sc. Daria Hrupeca s naslovom “Sedam zapanjujućih činjenica o svemiru” namijenjeno učenicima srednjih škola, koje se održalo u četvrtak, 24.2.2022. s početkom u 10:00. Predavanje je vrlo zanimljivo i uključuje činjenice koje sigurno niste ili znali ili razmišljali o njima na taj način. Svakako preporučujemo pogledati predavanje putem poveznice (304) Predavanje: 7 zapanjujućih činjenica o svemiru, doc. dr. sc. Dario Hrupec – YouTube.