Rezultati pismenog ispita

Pismeni ispit položio je student čiji je JMBAG 1312103329. Ispiti se mogu pogledati sutra u 9:30h.