Poziv na usmeni razgovor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU

Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora suradnika u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni dopust) u punom radnom vremenu na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje

POZIV NA USMENI RAZGOVOR

(intervju s kandidatima)

Pozivaju se na usmeni razgovor (intervju) pristupnici koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljeni na natječaj za prijem u radni odnos jednog zaposlenika na radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka stalne zaposlenice s porodiljnog dopusta.

Testiranje će se održati u četvrtak 30. kolovoza 2018. godine, s početkom u 12:00 sati na Odjelu za fiziku Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6 (učionica broj 57).

Na usmeni razgovor imaju pravo pristupiti sljedeći pristupnici (lista je sačinjena abecednim redom):

  1. Knezović Ivana iz Čepina u 12:00 sati
  2. Strišković Jelena iz Našica u 12:30 sati

Pristupnici koji pristupe razgovoru dužni su predočiti osobnu iskaznicu radi identifikacije. Prilikom razgovora nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja usmeni razgovor.

Pristupnici koji prekrše prethodna pravila bit će udaljeni s razgovora i njihov motivacijski razgovor Povjerenstvo neće bodovati. Za pristupnika koji ne bude pristupio usmenom razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Testiranje pristupnika se sastoji u usmenom razgovoru sa pristupnicima.

Pristupnici natječaja će istoga dana biti obaviješteni o rezultatima usmenog testiranja.

KLASA:112-01/18-01/45
URBROJ:2158/60-60-30-18-01

Povjerenstvo za provedbu natječaja