Projekti.

Temeljna elektronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermion
Naručitelj: HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost
Nositelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Voditelj projekta: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Trajanje projekta: od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022.
Budžet projekta: 1.000.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Monitoring radona u špilji Modrič
Naručitelj: NaturaJadera
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, pred., Hrvoje Miloloža, viši laborant
Trajanje projekta: od 4. ožujka 2020. do 1. prosinca 2021.
Budžet projekta: 77.315,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: MZO Ustanova - MZO - Druga znanstvena/visokoobrazovna ustanova
Nositelj: Sveučilište u Rijeci
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mladen Petravić
Trajanje projekta: od 22. ožujka 2019. do 22. svibnja 2022.
Budžet projekta: 3.991.664,11 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Poziv Odjela za fiziku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za dostavu znanstveno-istraživačkih projekata tijekom 2019. i 2020. godine.
Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Nositelj: Odjel za fiziku
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
SAŽETAK PROJEKTA

Ab initio method for studying spin waves and multiferroics
Naručitelj:
Nositelj: University of Liege, Department of Physics
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Matthieu Verstraete

Ažuriranje web aplikacije za prikaz rezultata mjerenja radona u radnim i stambenim prostorima RH na interaktivnom zemljovidu
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, Igor Miklavčić, pred., Saša Vidaković, ing
Trajanje projekta: od 30. kolovoza 2016. do 10. studenoga 2016.
Budžet projekta: 15.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Eksperimentalno i teorijsko modeliranje otpuštanja lijeka sa magnetskih nanočestica u prisustvu vanjskih magnetskih polja
Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Mislav Mustapić
Članovi tima: doc. dr. sc. Mislav Mustapić, doc. dr. sc. Zvonko Glumac, prof. dr. sc. Marija Heffer
Trajanje projekta: od 1. studenoga 2018. do 31. siječnja 2021.
SAŽETAK PROJEKTA

FUNKCIONALIZACIJA NANOTRAKICA GRAFENA I HEKSAGONALNOG BOROVOG NITRIDA
Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler
Članovi tima: Doc. dr. sc. Igor Lukačević, Matko Mužević, dr. sc. Marko Kralj (Institut za fiziku, Zagreb), dr. sc. Ravindra Pandey (Michigan Technological University, SAD), Sanjeev K. Gupta (St. Xavier’s College, Ahmedabad Indija),Yogesh Sonvane (S.V. National Institute of Technology, Surat, Indija)
Trajanje projekta: od 30. lipnja 2018. do 31. prosinca 2020.
Budžet projekta: 31 980,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Izrada stručne podloge za Akcijski plan za radon
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
Trajanje projekta: od 15. studenoga 2017. do 15. prosinca 2017.
Budžet projekta: 15.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Izrada web aplikacije za prikaz rezultata mjerenja radona u radnim i stambenim prostorima RH na interaktivnom zemljovidu
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, Igor Miklavčić, pred., Saša Vidaković, ing
Trajanje projekta: od 10. studenoga 2014. do 10. prosinca 2014.
Budžet projekta: 20.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Izrada zemljovida koncentracije radona u tlu i geogenog radonskog potencijala (GRP) te njihovo postavljanje na web stranice DZRNS-a
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, Igor Miklavčić, pred., Saša Vidaković, ing.
Trajanje projekta: od 1. prosinca 2018. do 17. prosinca 2018.
Budžet projekta: 80.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: HIPERSFERA d.o.o. Zagreb
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: Doc.dr.sc. Hrupec Dario
Trajanje projekta: od 19. studenoga 2018. do 31. prosinca 2020.
Budžet projekta: 20.400,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Koloranti u neolitičkim kulturama Istočne Hrvatske
Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Igor Lukačević
Članovi tima: Dragana Rajković (Muzej Slavonije, Osijek), Marina Kovač (muzej Slavonije, Osijek), dr.sc. Davor Kirin (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
Trajanje projekta: od 15. srpnja 2013. do 15. srpnja 2014.
Budžet projekta: 2.353,00 €
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
Trajanje projekta: od 21. srpnja 2013. do 20. lipnja 2014.
Budžet projekta: 18.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje koncentracije radona u kućama, školama i vrtićima u Istarskoj županiji
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, mag. educ. phys. et politechn., izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, Ivana Krpan, znanstveni novak
Trajanje projekta: od 9. travnja 2013. do 30. lipnja 2016.
Budžet projekta: 99.900,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje koncentracije radona u kućama, školama i vrtićima u Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: Izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis, Igor Miklavčić, mag.educ.phys. et politechn., dr. sc. Mužević Matko, Ivana Krpan, znanstveni novak
Trajanje projekta: od 19. lipnja 2012. do 30. rujna 2014.
Budžet projekta: 99.725,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje koncentracije radona u kućama, školama i vrtićima u Požeško-Slavonskoj županiji
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, mag. educ. phys. et politechn., izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, Ivana Krpan, znanstveni novak
Trajanje projekta: od 12. svibnja 2014. do 28. veljače 2016.
Budžet projekta: 50.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje koncentracije radona u kućama, školama i vrtićima u Primorsko-Goranskoj županiji
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, pred.
Trajanje projekta: od 3. svibnja 2017. do 31. ožujka 2020.
Budžet projekta: 152.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje koncentracije radona u kućama, školama i vrtićima u Sisačko-Moslavačkoj i Brodsko-posavskoj županiji
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, mag. educ. phys. et politechn., izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, Ivana Krpan, znanstveni novak
Trajanje projekta: od 20. svibnja 2015. do 31. svibnja 2017.
Budžet projekta: 130.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje koncentracije radona u kućama, školama i vrtićima u Vukovarsko-Srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, mag. educ. phys. et politechn.
Trajanje projekta: od 15. lipnja 2016. do 15. lipnja 2018.
Budžet projekta: 88.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje koncentracije radona u radnom prostoru Centra za istraživanje materijala Istarske županije - METRIS
Naručitelj: METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, pred.,
Trajanje projekta: od 1. prosinca 2018. do 31. prosinca 2019.
Budžet projekta: 8.696,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje koncentracije radona u tlu i zraku u nekim školama Istarske županije koje imaju povišenu koncentraciju radona
Naručitelj: ISTARSKA Županija
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Trajanje projekta: od 4. rujna 2018. do 31. prosinca 2019.
Budžet projekta: 147.312,50 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje radona na Sveučilištu u Osijeku i veleučilištima u Slavoniji
Naručitelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Denis Stanić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, mag. educ. phys. et politechn., izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, Ivana Krpan, znanstveni novakAssociate Professor Vuković Branko PhD, Ivana Krpan, Research novice
Trajanje projekta: od 25. rujna 2013. do 25. rujna 2014.
Budžet projekta: 2.500,00 €
SAŽETAK PROJEKTA

Mjerenje radona u kućama u Baranji
Naručitelj: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, pred.
Trajanje projekta: od 1. lipnja 2009. do 30. studenoga 2011.
Budžet projekta: 7.930,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: EK - Europska komisija
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
Trajanje projekta: od 1. rujna 2017. do 30. rujna 2017.
Budžet projekta: 22.639,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Nositelj: Odjel za fiziku
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Igor Lukačević
Članovi tima: Sanjeev K. Gupta, Matko Muzevic, Denis Stanic, Denis Stanic, Arijan Aleksić, Anja Novakovic
Trajanje projekta: od 2. svibnja 2016. do 1. svibnja 2017.
Budžet projekta: 20.777,33 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Modeliranje zabranjenih vrpci perovskita za fotovoltaične primjene
Naručitelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
Trajanje projekta: od 1. travnja 2016. do 31. ožujka 2017.
Budžet projekta: 27.700,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Monitoring of radon in Manita peć cave in NP Paklenica
Naručitelj: NP Paklenica
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, pred.
Trajanje projekta: od 1. lipnja 2010. do 1. prosinca 2011.
Budžet projekta: 60.712,80 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Igor Lukačević
Članovi tima: Ivana Ivković, prof., asistent, Odjel za fiziku, Aleksandar Živković, student, Odjel za fiziku, Ivan Kunac, student, Odjel za fiziku, Arijan Aleksić, student, Odjel za fiziku, Momar Diakhate, Apple Inc., Canada, Sanjeev K. Gupta, Department of Physics, St. Xavier’s College, India
Trajanje projekta: od 1. rujna 2014. do 31. prosinac 1969.
Budžet projekta: 1.650,00 €
SAŽETAK PROJEKTA

Multifunkcionalni materijali – svojstva i primjene
Naručitelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
Trajanje projekta: od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2016.
Budžet projekta: 12.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: EK - Europska komisija
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: Dr.sc. Mužević Matko
Trajanje projekta: od 11. travnja 2018. do 11. srpnja 2018.
Budžet projekta: 35.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Primjena modernih spektroskopskih metoda u kulturnom naslijeđu
Naručitelj: EK - Europska komisija
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
Trajanje projekta: od 12. travnja 2015. do 18. travnja 2015.
Budžet projekta: 8.402,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Radioaktivnost u okolišu, detekcija i primjena
Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Voditelj projekta: prof. emeritus Josip Planinić ( 01.03.2008. - 29.10.2012.), Branko Vuković (30.10.2012. - 3.12.2013.)
Članovi tima: prof. dr. sc. Dario Faj, izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, doc. dr. sc. Goran Šmit, Igor Miklavčić, pred., doc. dr. sc. Božica Šuveljak – Žuljević, mag. edu. phys. et inf. Miroslav Katić
Trajanje projekta: od 1. ožujka 2008. do 31. prosinca 2013.
Budžet projekta: 225 000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Radon u tlu i permeabilnost tla kao ključni faktori radonske koncentracije u zatvorenim prostorima
Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
Članovi tima: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, mag. educ. phys. et politechn., izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, Ivana Krpan, znanstveni novak
Trajanje projekta: od 1. veljače 2015. do 15. ožujka 2016.
Budžet projekta: 30.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
Naručitelj: EK-Europska komisija
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Paško Županović
Članovi tima: Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Zvonko Glumac, mr. sc. Slavko Petrinšak
Trajanje projekta: od 18. lipnja 2015. do 18. rujna 2016.
Budžet projekta: 3.997.242,58 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

REAKCIJE PRIJENOSA VIŠE NUKLEONA.
Naručitelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler
Članovi tima: dr. sc. Suzana Szilner, Institut Ruđer Bošković (konzultant)
Trajanje projekta: od 19. veljače 2015. do 19. veljače 2016.
Budžet projekta: 26 000,0 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Spin-fonon vezanje u multiferoičnim ortokromitima
Naručitelj: EK - Europska komisija
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
Trajanje projekta: od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2014.
Budžet projekta: 5.417.475,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Spin-fonon vezanje u multiferoičnim ortokromitima
Naručitelj:
Nositelj: Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za fiziku
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Igor Lukačević

Naručitelj: Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost
Nositelj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
SAŽETAK PROJEKTA

Naručitelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Nositelj: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler
Trajanje projekta: od 19. veljače 2015. do 19. veljače 2016.
Budžet projekta: 26.000,00 Kn
SAŽETAK PROJEKTA

Back to Top