Ustrojbene jedinice

ZAVOD ZA EKSPERIMENTALNU FIZIKU

Predstojnik Zavoda za eksperimentalnu fiziku: izv. prof. dr. sc. Branko Vuković

Zavod ima 13 zaposlenika, od kojih je 8 izabranih u znanstveno-nastavno zvanje.

U sklopu Zavoda djeluju 2 katedre i 1 laboratorij kao niže ustrojbene jedinice:

Katedra za fiziku čvrstog stanja

Predsjednik katedre: doc. dr. sc. Mislav Mustapić

Katedra ima 3 zaposlenika, od kojih su u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. doc. dr. sc. Denis Stanić
 2. doc. dr. sc. Mislav Mustapić
 3. doc. dr. sc. Domagoj Belić

Katedra za osnove fizike

Predsjednik katedre: doc. dr. sc. Dario Hrupec

Katedra ima 5 zaposlenika, od kojih su 2 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. izv. prof. dr. sc. Branko Vuković
 2. doc. dr. sc. Dario Hrupec
 3. Danijela Kuveždić, asistent
 4. Jelena Strišković, asistent
 5. Ivana Štibi, predavač

Laboratorij za niske radioaktivnosti

Voditelj laboratorija: doc. dr. sc. Goran Šmit

Laboratorij ima 5 zaposlenika, od kojih je 3 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
 2. doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
 3. doc. dr. sc. Goran Šmit
 4. Igor Miklavčić, predavač
 5. Hrvoje Miloloža, viši laborant

ZAVOD ZA TEORIJSKU FIZIKU I RAČUNARSTVO

Predstojnik Zavoda za teorijsku fiziku i računarstvo: doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler

Zavod ima 8 zaposlenika, od kojih je 5 izabranih u znanstveno-nastavno zvanje.

U sklopu zavoda djeluju 2 katedre:

Katedra za teorijsku fiziku

Predsjednik katedre: doc. dr. sc. Zvonko Glumac

Katedra ima 5  zaposlenika, od kojih su 3 u znanstveno-nastavnom zvanju:

 1. doc. dr. sc. Zvonko Glumac
 2. izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
 3. doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler
 4. dr. sc. Matko Mužević, poslijedoktorand
 5. Karmen Knežević, viši predavač

Katedra za informatiku

Predsjednik katedre: prof. dr. sc. Darko Dukić

Katedra ima 3 zaposlenika, od kojih su 2 u znanstveno-nastavnom zvanju

 1. prof. dr. sc. Darko Dukić
 2. doc. dr. sc. Ivan Vazler
 3. mr. sc. Slavko Petrinšak, predavač

Na Odjelu se ustrojava Odsjek u središnjoj službi (Tajništvo) kao ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđenja i osiguranja kvalitete, poslova vezanih za studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Odjelu, te drugih poslova vezanih za uspješan rad Odjela utvrđenih Pravilnikom Odjela i drugim općim aktima.

TAJNIŠTVO

Tajništvo ima 11 zaposlenika:

rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi (tajnik Odjela): Damir Kramarić, dipl. iur. – položaj I. vrste.

Pri Tajništvu su ustrojene niže ustrojbene jedinice:

Odjeljak za pravne i opće poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima (Ured za pravne i opće poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima)

 • Bruno Lončar, mag. iur., stručni suradnik za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima – radno mjesto I. vrste

Pododsjek u središnjoj službi za financije i računovodstvo (Ured za financije i računovodstvo)

 • Sanja Majstorović, mag. oec., rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi za financije i računovodstvo/rukovoditelj Ureda za financije i računovodstvo) – položaj I. vrste
 • Ivana Kulundžić, mag. oec., stručni suradnik za financijske poslove – radno mjesto I. vrste

Odjeljak za studente (Ured za studente)

 • Maja Vidaković, stručni referent za studenska pitanja – radno mjesto III. vrste
 • Jelena Žužić, stručni referent za studenska pitanja – radno mjesto III. vrste (50% radnog vremena)

Odjeljak za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 • Jelena Žužić, stručni referent za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja – radno mjesto III. vrste (50% radnog vremena)

Pododsjek/Ured pročelnika

 • Mirna Jurković, pristup. oec., voditelj pododsjeka/voditelj Ureda pročelnika – položaj II. vrste

Odjeljak za informatiku i računalnu mrežu (Ured za informatiku i računalnu mrežu)

 • Krunoslav Kurilj, bacc. ing. tehn. inf., viši informatički referent – radno mjesto II. vrste

Odsjek za tehničke i pomoćne  poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove)

 • Branimir Pilicar, domar – radno mjesto III. vrste
 • Đurđica Bilandžija, spremačica – radno mjesto IV. vrste
 • Kristina Špoljarić, spremačica – radno mjesto IV. vrste

Knjižnica

 • Mirna Šušak Lukačević, prof., dipl. knjižničar, voditelj Knjižnice –  položaj I. vrste