Raspored ispita.

Odjel za fiziku / Studij / Raspored ispita

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Osnove fizike 1

izv. prof. dr. sc. B. Vuković

Danijela Kuveždić, asistentica

P: 29.01. 08:00
U:
P: 12.02. 08:00
U:
P: 11.06. 08:00
U:
P: 27.06. 08:00
U:
P: 27.08. 08:00
U:
P: 17.09. 08:00
U:
Matematika 1
Diferencijalni račun

izv. prof. dr. sc. Mihaela Ribičić Penava

Una Radojičić

P: 09.02. 09:00
U:
P: 23.02. 09:00
U:
P: 20.06. 09:00
U:
P: 04.07. 09:00
U:
P: 30.08. 09:00
U:
P: 13.09. 09:00
U:
Osnove informatike

doc.dr.sc. Ivan Vazler

P: 05.02. 10:00
U:
P: 19.02. 10:00
U:
P: 14.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 19.09. 10:00
U:
E-ured

doc.dr.sc. Ivan Vazler

P: 07.02. 10:00
U:
P: 21.02. 10:00
U:
P: 15.06. 10:00
U:
P: 29.06. 10:00
U:
P: 07.09. 10:00
U:
P: 21.09. 10:00
U:
Tjelesna i zdravstvena kultura 1

dr.sc. J. Cvenić, v. pred.

P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Opća i anorganska kemija 1

doc.dr.sc. Goran Šmit

P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Geometrija ravnine i prostora
uvod u algebru

doc.dr.sc. Darija Marković

Darija Brajković

P: 07.02. 08:00
U:
P: 21.02. 08:00
U:
P: 19.06. 09:00
U:
P: 03.07. 09:00
U:
P: 27.08. 09:00
U:
P: 10.09. 09:00
U:
Engleski jezik 1

Karmen Knežević, viši predavač

P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 11.09. 10:00
U:
P: 25.09. 10:00
U:
Njemački jezik 1

Karmen Knežević, viši predavač

P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 11.09. 10:00
U:
P: 25.09. 10:00
U:
Osnove fizike 2

izv. prof. dr.sc. B. Vuković

Danijela Kuveždić, asistentica

P: 29.01. 11:00
U:
P: 12.02. 11:00
U:
P: 11.06. 11:00
U:
P: 27.06. 11:00
U:
P: 27.08. 11:00
U:
P: 17.09. 11:00
U:
Matematika 2
Integralni račun

doc. dr. sc. Ivan Soldo

dr. sc. S. Miodragović

P: 09.02. 08:00
U:
P: 23.02. 08:00
U:
P: 28.06. 08:00
U:
P: 12.07. 08:00
U:
P: 05.09. 08:00
U:
P: 19.09. 08:00
U:
Tjelesna i zdravstvena kultura 2

dr.sc. J. Cvenić, viši asistent

P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Opća i anorganska kemija 2

doc.dr.sc. Goran Šmit

P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Linearna algebra 1

doc.dr.sc. Darija Marković

P: 05.02. 10:00
U:
P: 19.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 27.06. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 19.09. 10:00
U:
Algoritmi i strukture podataka

doc.dr.sc. Ivan Vazler

P: 06.02. 10:00
U:
P: 20.02. 10:00
U:
P: 18.06. 10:00
U:
P: 02.07. 10:00
U:
P: 06.09. 10:00
U:
P: 20.09. 10:00
U:
Engleski jezik 2

Karmen Knežević, viši predavač

P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 11.09. 10:00
U:
P: 25.09. 10:00
U:
Njemački jezik 2

Karmen Knežević, viši predavač

P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 11.09. 10:00
U:
P: 25.09. 10:00
U:

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Osnove fizike 3

doc.dr.sc. D. Stanić


doc. dr.sc. Maja Varga Pajtler

P: 29.01. 14:00
U:
P: 16.02. 09:00
U:
P: 18.06. 09:00
U:
P: 02.07. 09:00
U:
P: 03.09. 09:00
U:
P: 26.09. 09:00
U:
Matematika 3
Funkcije više varijabli

prof.dr.sc. Ninoslav Truhar


Katarina Vincetić, prof.

P: 09.02. 08:00
U:
P: 23.02. 08:00
U:
P: 26.06. 08:00
U:
P: 10.07. 08:00
U:
P: 06.09. 08:00
U:
P: 20.09. 08:00
U:
Osnove fizičkih mjerenja i
statističke analize

doc.dr.sc. Zvonko Glumac


Matko Mužević, asistent

P: 07.02. 12:00
U:
P: 21.02. 12:00
U:
P: 11.06. 12:00
U:
P: 09.07. 12:00
U:
P: 10.09. 12:00
U:
P: 26.09. 12:00
U:
Praktikum iz osnova fizike A

doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj


Ivana Štibi, predavač

P: 05.02. 09:00
U:
P: 19.02. 09:00
U:
P: 11.06. 09:00
U:
P: 26.06. 09:00
U:
P: 03.09. 09:00
U:
P: 24.09. 09:00
U:
Osnove programiranja 1

doc.dr.sc. Ivan Vazler


P: 05.02. 13:00
U:
P: 19.02. 13:00
U:
P: 14.06. 13:00
U:
P: 28.06. 13:00
U:
P: 05.09. 13:00
U:
P: 19.09. 13:00
U:
Engleski jezik 3

Karmen Knežević, viši predavač


P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 11.09. 10:00
U:
P: 25.09. 10:00
U:
Njemački jezik 3

Karmen Knežević, viši predavač


P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 11.09. 10:00
U:
P: 25.09. 10:00
U:
Tjelesna i zdravstvena kultura 3

dr.sc. J. Cvenić, viši asistent


P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Osnove fizike 4

doc.dr.sc. D.Stanić


doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler

P: 30.01. 09:00
U:
P: 19.02. 12:00
U:
P: 18.06. 12:00
U:
P: 02.07. 12:00
U:
P: 03.09. 12:00
U:
P: 24.09. 12:00
U:
Klasična mehanika 1

doc.dr.sc. Zvonko Glumac


Matko Mužević, asistent

P: 06.02. 12:00
U:
P: 20.02. 12:00
U:
P: 12.06. 12:00
U:
P: 10.07. 12:00
U:
P: 11.09. 12:00
U:
P: 25.09. 12:00
U:
Praktikum iz osnova fizike B

doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj


Ivana Štibi, predavač

P: 06.02. 09:00
U:
P: 20.02. 09:00
U:
P: 12.06. 09:00
U:
P: 27.06. 09:00
U:
P: 04.09. 09:00
U:
P: 25.09. 09:00
U:
Diferencijalne jednadžbe

izv.prof.dr.sc. Krešimir Burazin


Ivana Crnjac, asistentica

P: 08.02. 11:00
U:
P: 22.02. 11:00
U:
P: 18.06. 11:00
U:
P: 02.07. 11:00
U:
P: 07.09. 11:00
U:
P: 21.09. 11:00
U:
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

dr.sc. J. Cvenić, viši asistent


P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Osnove programiranja 2

doc.dr.sc. Ivan Vazler


P: 07.02. 13:00
U:
P: 21.02. 13:00
U:
P: 18.06. 13:00
U:
P: 02.07. 13:00
U:
P: 07.09. 13:00
U:
P: 21.09. 13:00
U:
Multimedijski sustavi

doc.dr.sc. Denis Stanić


mr.sc. Slavko Petrinšak

P: 08.02. 08:00
U:
P: 22.02. 08:00
U:
P: 19.06. 09:00
U:
P: 03.07. 09:00
U:
P: 14.09. 09:00
U:
P: 28.09. 09:00
U:
Engleski jezik 4

Karmen Knežević, viši predavač


P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 11.09. 10:00
U:
P: 25.09. 10:00
U:
Njemački jezik 4

Karmen Knežević, viši predavač


P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 11.09. 10:00
U:
P: 25.09. 10:00
U:
Sveučilišni izborni kolegij
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Klasična mehanika 2

doc.dr.sc. Zvonko Glumac


Matko Mužević, asistent

P: 06.02. 12:00
U:
P: 20.02. 12:00
U:
P: 12.06. 12:00
U:
P: 10.07. 12:00
U:
P: 11.09. 12:00
U:
P: 25.09. 12:00
U:
Elektrodinamika 1

doc.dr.sc. M. Mustapić


P: 07.02. 13:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 14.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 06.09. 10:00
U:
P: 20.09. 10:00
U:
Uvod u statističku fiziku

Izv. prof. dr. sc. R. Ristić


P: 29.01. 08:00
U:
P: 19.02. 08:00
U:
P: 11.06. 08:00
U:
P: 09.07. 08:00
U:
P: 13.09. 08:00
U:
P: 26.09. 08:00
U:
Nauk o čvrstoći

prof.dr.sc. Tomislav Mrčela


P: 06.02. 14:00
U:
P: 22.02. 14:00
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Matematičke metode fizike

doc.dr.sc. Zvonko Glumac


Matko Mužević, asistent

P: 05.02. 12:00
U:
P: 19.02. 12:00
U:
P: 11.06. 12:00
U:
P: 09.07. 12:00
U:
P: 10.09. 12:00
U:
P: 24.09. 12:00
U:
Računalo u nastavi

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


mr.sc. Slavko Petrinšak, predavač


P: 08.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 07.05. 08:00
U:
P: 21.06. 08:00
U:
P: 13.09. 08:00
U:
P: 27.09. 08:00
U:
Baze podataka i analiza procesa

doc.dr.sc. Ivan Vazler


P: 06.02. 13:00
U:
P: 20.02. 13:00
U:
P: 15.06. 13:00
U:
P: 29.06. 13:00
U:
P: 06.09. 13:00
U:
P: 20.09. 13:00
U:
Računalni praktikum

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


mr.sc. Slavko Petrinšak, predavač


P: 07.02. 09:00
U:
P: 21.02. 09:00
U:
P: 21.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 13.09. 10:00
U:
P: 27.09. 10:00
U:
Sveučilišni izborni kolegij
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Uvod u kvantnu mehaniku

doc.dr.sc. Igor Lukačević


M. Mužević

P: 02.02. 12:00
U:
P: 16.02. 12:00
U:
P: 21.06. 12:00
U:
P: 06.07. 12:00
U:
P: 07.09. 12:00
U:
P: 21.09. 12:00
U:
Osnove fizike kondenzirane materije

Izv. prof. dr. sc. R. Ristić


P: 29.01. 08:00
U:
P: 19.02. 08:00
U:
P: 11.06. 08:00
U:
P: 09.07. 08:00
U:
P: 13.09. 08:00
U:
P: 26.09. 08:00
U:
Računalna fizika

doc.dr.sc. Dario Hrupec


Igor Miklavčić, predavač

P: 08.02. 11:00
U:
P: 22.02. 11:00
U:
P: 14.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 13.09. 10:00
U:
P: 27.09. 10:00
U:
Završni rad

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Sustavi e-učenja

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


Darko Matotek, dipl.oec.

P: 01.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 12.06. 10:00
U:
P: 26.06. 10:00
U:
P: 04.09. 10:00
U:
P: 18.09. 10:00
U:
Elektrodinamika 2

doc.dr.sc. Mislav Mustapić


P: 01.02. 12:00
U:
P: 22.02. 12:00
U:
P: 13.06. 12:00
U:
P: 04.07. 12:00
U:
P: 05.09. 12:00
U:
P: 26.09. 12:00
U:
Uvod u astronomiju i astrofiziku

doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj


P: 07.02. 09:00
U:
P: 21.02. 09:00
U:
P: 13.06. 09:00
U:
P: 27.06. 09:00
U:
P: 05.09. 09:00
U:
P: 26.09. 09:00
U:
Specijalna i opća teorija relativnosti

doc.dr.sc. Dario Hrupec


Matko Mužević, asistent

P: 08.02. 13:00
U:
P: 22.02. 13:00
U:
P: 14.06. 14:00
U:
P: 28.06. 14:00
U:
P: 13.09. 13:00
U:
P: 27.09. 13:00
U:
Sveučilišni izborni kolegij
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Psihologija odgoja i obrazovanja 1

doc.dr.sc. Daniela Šincek


Marija Milić


P: 05.02. 09:00
U:
P: 19.02. 09:00
U:
P: 18.06. 09:00
U:
P: 02.07. 09:00
U:
P: 03.09. 09:00
U:
P: 17.09. 09:00
U:
Pedagogija I

doc. dr. sc. Maja Brust


P: 07.02. 09:00
U:
P: 21.02. 09:00
U:
P: 13.06. 09:00
U:
P: 27.06. 09:00
U:
P: 12.09. 09:00
U:
P: 26.09. 09:00
U:
Kvantna mehanika mnoštva čestica

doc.dr.sc. Igor Lukačević


M. Mužević

P: 02.02. 12:00
U:
P: 16.02. 12:00
U:
P: 22.06. 12:00
U:
P: 06.07. 12:00
U:
P: 07.09. 12:00
U:
P: 21.09. 12:00
U:
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


Igor Miklavčić, predavač


P: 05.02. 09:00
U: 08.02. 09:00
P: 19.02. 09:00
U: 22.02. 09:00
P: 11.06. 09:00
U: 14.06. 09:00
P: 09.07. 09:00
U: 12.07. 09:00
P: 03.09. 09:00
U: 06.09. 09:00
P: 24.09. 09:00
U: 27.09. 09:00
Statistička obrada podataka pomoću računala

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


P: 01.02. 12:00
U:
P: 22.02. 12:00
U:
P: 12.06. 12:00
U:
P: 26.06. 12:00
U:
P: 04.09. 12:00
U:
P: 18.09. 12:00
U:
Uvod u spektroskopiju

doc.dr.sc. Igor Lukačević


P: 01.02. 12:00
U:
P: 15.02. 12:00
U:
P: 05.06. 12:00
U:
P: 21.06. 12:00
U:
P: 06.09. 12:00
U:
P: 20.09. 12:00
U:
Oblikovanje pomoću računala

izv.prof.dr.sc. Tomislav Galeta


P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Osnove fizičke elektronike

doc.dr.sc. Mislav Mustapić


P: 07.02. 13:00
U:
P: 22.02. 13:00
U:
P: 13.06. 12:00
U:
P: 04.07. 12:00
U:
P: 05.09. 12:00
U:
P: 26.09. 12:00
U:
Psihologija odgoja i obrazovanja 2

doc.dr.dc Danijela Šincek


Marija Milić, asistentica

P: 05.02. 09:00
U:
P: 19.02. 09:00
U:
P: 18.06. 09:00
U:
P: 02.07. 09:00
U:
P: 03.09. 09:00
U:
P: 17.09. 09:00
U:
Pedagogija II

doc.dr.sc. Ksenija Romstein


P:
U:
P:
U:
P: 18.06. 08:00
U:
P: 02.07. 08:00
U:
P: 10.09. 08:00
U:
P: 24.09. 08:00
U:
Didaktika I

doc.dr.sc. Rahaela Varga


R. Tokić, asistentica

P: 30.01. 16:00
U:
P: 13.02. 16:00
U:
P: 19.06. 12:00
U:
P: 03.07. 12:00
U:
P: 13.09. 15:00
U:
P: 27.09. 15:00
U:
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


Igor Miklavčić, predavač


P: 05.02. 10:00
U: 08.02. 10:00
P: 19.02. 10:00
U: 22.02. 10:00
P: 11.06. 10:00
U: 14.06. 10:00
P: 09.07. 10:00
U: 12.07. 10:00
P: 03.09. 10:00
U: 06.09. 10:00
P: 24.09. 10:00
U: 27.09. 10:00
Teorija informacija

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


P: 01.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 12.06. 10:00
U:
P: 26.06. 10:00
U:
P: 04.09. 10:00
U:
P: 18.09. 10:00
U:
Praktikum iz osnova elektronike

izv.doc.dr.sc. R. Ristić


P:
U:
P:
U:
P: 19.06. 09:00
U:
P: 03.07. 09:00
U:
P: 04.09. 08:00
U:
P: 25.09. 08:00
U:
Viši fizikalni praktikum

izv.prof.dr.sc. Branko Vuković
Igor Miklavčić, predavač


P:
U: 09.02. 13:00
P:
U: 23.02. 13:00
P:
U: 15.06. 15:00
P:
U: 13.07. 13:00
P:
U: 07.09. 13:00
P:
U: 28.09. 13:00
Odabrana poglavlja iz fizike

doc.dr.sc. Dario Hrupec


P: 08.02. 12:00
U:
P: 22.02. 12:00
U:
P: 14.06. 12:00
U:
P: 28.06. 12:00
U:
P: 13.09. 12:00
U:
P: 27.09. 12:00
U:

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Didaktika II

doc.dr.sc. Rahaela Varga


R. Tokić

P: 30.01. 15:00
U:
P: 13.02. 15:00
U:
P: 19.06. 13:00
U:
P: 03.07. 13:00
U:
P: 13.09. 15:00
U:
P: 27.09. 15:00
U:
Metodika nastave fizike 1

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


Igor Miklavčić, predavač

P: 06.02. 09:00
U: 09.02. 09:00
P: 20.02. 09:00
U: 23.02. 09:00
P: 12.06. 09:00
U: 15.06. 09:00
P: 10.07. 09:00
U: 13.07. 09:00
P: 04.09. 09:00
U: 07.09. 09:00
P: 25.09. 09:00
U: 28.09. 09:00
Metodika nastave informatike

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


mr.sc. Slavko Petrinšak, predavač


P: 09.02. 08:00
U:
P: 23.02. 08:00
U:
P: 20.06. 12:00
U:
P: 04.07. 12:00
U:
P: 12.09. 08:00
U:
P: 26.09. 08:00
U:
Projektni menadžment

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


P: 01.02. 12:00
U:
P: 22.02. 12:00
U:
P: 12.06. 12:00
U:
P: 26.06. 12:00
U:
P: 04.09. 12:00
U:
P: 18.09. 12:00
U:
Rudarenje podataka

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


P: 26.01. 12:00
U:
P: 09.02. 12:00
U:
P: 14.06. 12:00
U:
P: 12.07. 12:00
U:
P: 06.09. 12:00
U:
P: 20.09. 12:00
U:
Radioekologija

doc.dr.sc. Branko Petrinec
doc.dr.sc Marina Poje Sovilj


P: 08.02. 09:00
U:
P: 22.02. 09:00
U:
P: 14.06. 09:00
U:
P: 28.06. 09:00
U:
P: 06.09. 09:00
U:
P: 27.09. 09:00
U:
Osnove umjetne inteligencije

doc.dr.sc. D. Marković


P: 05.02. 10:00
U:
P: 19.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 27.06. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 19.09. 10:00
U:
Uvod u medicinsku fiziku

izv.prof.dr.sc. Dario Faj


dr.sc. Mladen Kasabašić


Ana Ivković, asistent

P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Povijest fizike

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


P:
U: 07.02. 09:00
P:
U: 21.02. 09:00
P:
U: 13.06. 09:00
P:
U: 11.07. 09:00
P:
U: 05.09. 09:00
P:
U: 26.09. 09:00
Praktikum iz metodike nastave informatike

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


mr.sc. Slavko Petrinšak, predavač

P: 09.02. 12:00
U:
P: 23.02. 12:00
U:
P: 20.06. 08:00
U:
P: 04.07. 08:00
U:
P: 12.09. 12:00
U:
P: 26.09. 12:00
U:
Metodika nastave fizike 2

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


Igor Miklavčić, predavač

P: 06.02. 09:00
U: 09.02. 09:00
P: 20.02. 09:00
U: 23.02. 09:00
P: 12.06. 09:00
U: 15.06. 09:00
P: 10.07. 09:00
U: 13.07. 09:00
P: 04.09. 09:00
U: 07.09. 09:00
P: 25.09. 09:00
U: 28.09. 09:00
Diplomski rad

izv.prof.dr.sc. Branko Vuković


izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


izv.prof.dr.sc. Ramir Ristić


izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


doc.dr.sc. Zvonko Glumac


doc.dr.sc. Igor Lukačević


doc.dr.sc. Denis Stanić


doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj


doc.dr.sc. Dario Hrupec


doc.dr.sc. Mislav Mustapić


doc.Dr.Sc. I. Vazler

P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:

Back to Top