Raspored ispita.

Odjel za fiziku / Studij / Raspored ispita

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Osnove fizike 1

doc.dr.sc. Denis Stanić

doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler

Danijela Kuveždić, asistentica

P: 30.01. 08:00
U:
P: 20.02. 08:00
U:
P: 12.06. 08:00
U:
P: 05.07. 08:00
U:
P: 04.09. 08:00
U:
P: 25.09. 08:00
U:
Matematika 1
Diferencijalni račun

prof.dr.sc. Antoaneta Klobučar

Lj. Primorac Gajčić, asistent

P: 06.02. 09:00
U:
P: 21.02. 11:00
U:
P: 19.06. 09:00
U:
P: 03.07. 09:00
U:
P: 29.08. 09:00
U:
P: 12.09. 09:00
U:
Osnove informatike

doc.dr.sc. Ivan Vazler

P: 01.02. 11:00
U:
P: 15.02. 11:00
U:
P: 21.06. 11:00
U:
P: 05.07. 11:00
U:
P: 06.09. 11:00
U:
P: 20.09. 11:00
U:
E-ured

izv.prof.dr.sc. Tomislav Galeta

P: 03.02. 10:00
U:
P: 17.02. 10:00
U:
P: 16.06. 10:00
U:
P: 30.06. 10:00
U:
P: 08.09. 10:00
U:
P: 22.09. 10:00
U:
Tjelesna i zdravstvena kultura 1

dr.sc. J. Cvenić, viši asistent

P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Opća i anorganska kemija 1

doc.dr.sc. Goran Šmit

P: 03.02. 08:00
U:
P: 17.02. 08:00
U:
P: 12.06. 08:00
U:
P: 26.06. 08:00
U:
P: 08.09. 08:00
U:
P: 22.09. 08:00
U:
Geometrija ravnine i prostora
uvod u algebru

doc.dr.sc. Tomislav Marošević

Darija Brajković, prof.

P: 08.02. 08:00
U:
P: 22.02. 08:00
U:
P: 21.06. 08:00
U:
P: 05.07. 08:00
U:
P: 01.09. 08:00
U:
P: 15.09. 08:00
U:
Engleski jezik 1

Karmen Knežević, viši predavač

P: 03.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 20.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 21.09. 10:00
U:
Njemački jezik 1

Karmen Knežević, viši predavač

P: 03.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 20.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 21.09. 10:00
U:
Osnove fizike 2

doc.dr.sc. Denis Stanić

doc.dr.sc. Maja Varga Pajtler

Danijela Kuveždić, asistentica

P: 30.01. 11:00
U:
P: 20.02. 11:00
U:
P: 12.06. 11:00
U:
P: 05.07. 11:00
U:
P: 04.09. 11:00
U:
P: 25.09. 11:00
U:
Matematika 2
Integralni račun

prof.dr.sc. Antoaneta Klobučar

Lj. Primorac Gajčić, asistent

P: 06.02. 09:00
U:
P: 21.02. 11:00
U:
P: 19.06. 09:00
U:
P: 03.07. 09:00
U:
P: 29.08. 09:00
U:
P: 12.09. 09:00
U:
Tjelesna i zdravstvena kultura 2

dr.sc. J. Cvenić, viši asistent

P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Opća i anorganska kemija 2

doc.dr.sc. Goran Šmit

P: 03.02. 08:00
U:
P: 17.02. 08:00
U:
P: 12.06. 08:00
U:
P: 26.06. 08:00
U:
P: 08.09. 08:00
U:
P: 22.09. 08:00
U:
Linearna algebra 1

doc.dr.sc. Darija Marković

doc.dr.sc. Ivan Soldo

P: 30.01. 09:00
U:
P: 13.02. 09:00
U:
P: 20.06. 09:00
U:
P: 04.07. 09:00
U:
P: 06.09. 09:00
U:
P: 20.09. 09:00
U:
Algoritmi i strukture podataka

doc.dr.sc. Ivan Vazler

P: 03.02. 11:00
U:
P: 17.02. 11:00
U:
P: 23.06. 11:00
U:
P: 07.07. 11:00
U:
P: 08.09. 11:00
U:
P: 22.09. 11:00
U:
Engleski jezik 2

Karmen Knežević, viši predavač

P: 03.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 20.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 21.09. 10:00
U:
Njemački jezik 2

Karmen Knežević, viši predavač

P: 03.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 20.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 21.09. 10:00
U:

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Osnove fizike 3

izv.prof.dr.sc. Branko Vuković


dr.sc. Maja Varga Pajtler, viši asistent

P: 30.01. 08:00
U:
P: 13.02. 08:00
U:
P: 12.06. 08:00
U:
P: 26.06. 08:00
U:
P: 28.08. 08:00
U:
P: 15.09. 08:00
U:
Matematika 3
Funkcije više varijabli

prof.dr.sc. Ninoslav Truhar


Katarina Vincetić, prof.

P: 09.02. 08:00
U:
P: 23.02. 08:00
U:
P: 26.06. 08:00
U:
P: 10.07. 08:00
U:
P: 06.09. 08:00
U:
P: 20.09. 08:00
U:
Osnove fizičkih mjerenja i
statističke analize

doc.dr.sc. Zvonko Glumac


Matko Mužević, prof.

P: 30.01. 12:00
U:
P: 13.02. 12:00
U:
P: 26.06. 12:00
U:
P: 10.07. 12:00
U:
P: 04.09. 12:00
U:
P: 18.09. 12:00
U:
Praktikum iz osnova fizike A

doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj


Matko Mužević, prof.


Ivana Štibi, predavač

P: 30.01. 09:00
U:
P: 20.02. 09:00
U:
P: 12.06. 09:00
U:
P: 03.07. 09:00
U:
P: 04.09. 09:00
U:
P: 25.09. 09:00
U:
Osnove programiranja 1

doc.dr.sc. Ivan Vazler


P: 02.02. 09:00
U:
P: 16.02. 09:00
U:
P: 22.06. 09:00
U:
P: 06.07. 09:00
U:
P: 07.09. 09:00
U:
P: 21.09. 09:00
U:
Engleski jezik 3

Karmen Knežević, viši predavač


P: 03.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 20.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 21.09. 10:00
U:
Njemački jezik 3

Karmen Knežević, viši predavač


P: 03.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 20.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 21.09. 10:00
U:
Tjelesna i zdravstvena kultura 3

dr.sc. J. Cvenić, viši asistent


P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Osnove fizike 4

izv.prof.dr.sc. Branko Vuković


dr.sc. Maja Varga Pajtler, viši asistent

P: 30.01. 11:00
U:
P: 13.02. 11:00
U:
P: 12.06. 11:00
U:
P: 26.06. 11:00
U:
P: 28.08. 11:00
U:
P: 18.09. 08:00
U:
Klasična mehanika 1

doc.dr.sc. Zvonko Glumac


Matko Mužević, prof.

P: 31.01. 12:00
U:
P: 14.02. 12:00
U:
P: 27.06. 12:00
U:
P: 11.07. 12:00
U:
P: 05.09. 12:00
U:
P: 19.09. 12:00
U:
Praktikum iz osnova fizike B

doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj


Ivana Štibi, predavač

P: 31.01. 09:00
U:
P: 21.02. 09:00
U:
P: 13.06. 09:00
U:
P: 04.07. 09:00
U:
P: 05.09. 09:00
U:
P: 26.09. 09:00
U:
Diferencijalne jednadžbe

izv.prof.dr.sc. Krešimir Burazin


Ivana Vuksanović-Crnjac, prof.

P: 08.02. 09:00
U:
P: 22.02. 09:00
U:
P: 23.06. 09:00
U:
P: 07.07. 09:00
U:
P: 07.09. 09:00
U:
P: 21.09. 09:00
U:
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

dr.sc. J. Cvenić, viši asistent


P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Osnove programiranja 2

doc.dr.sc. Ivan Vazler


P: 02.02. 12:00
U:
P: 16.02. 12:00
U:
P: 22.06. 12:00
U:
P: 06.07. 12:00
U:
P: 07.09. 12:00
U:
P: 21.09. 12:00
U:
Multimedijski sustavi

doc.dr.sc. Denis Stanić


mr.sc. Slavko Petrinšak, predavač

P: 03.02. 13:00
U:
P: 17.02. 13:00
U:
P: 21.06. 14:00
U:
P: 05.07. 14:00
U:
P: 13.09. 12:00
U:
P: 27.09. 12:00
U:
Engleski jezik 4

Karmen Knežević, viši predavač


P: 03.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 20.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 21.09. 10:00
U:
Njemački jezik 4

Karmen Knežević, viši predavač


P: 03.02. 10:00
U:
P: 22.02. 10:00
U:
P: 20.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 05.09. 10:00
U:
P: 21.09. 10:00
U:
Sveučilišni izborni kolegij
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Klasična mehanika 2

doc.dr.sc. Zvonko Glumac


Matko Mužević, prof.

P: 31.01. 12:00
U:
P: 14.02. 12:00
U:
P: 27.06. 12:00
U:
P: 11.07. 12:00
U:
P: 05.09. 12:00
U:
P: 19.09. 12:00
U:
Elektrodinamika 1

doc.dr.sc. Dario Hrupec


P: 01.02. 10:00
U:
P: 15.02. 10:00
U:
P: 14.06. 10:00
U:
P: 28.06. 10:00
U:
P: 06.09. 10:00
U:
P: 20.09. 10:00
U:
Uvod u statističku fiziku

doc.dr.sc. Zvonko Glumac


P: 31.01. 09:00
U:
P: 14.02. 09:00
U:
P: 27.06. 09:00
U:
P: 11.07. 09:00
U:
P: 05.09. 09:00
U:
P: 19.09. 09:00
U:
Nauk o čvrstoći

prof.dr.sc. Tomislav Mrčela


P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Matematičke metode fizike

doc.dr.sc. Zvonko Glumac


Matko Mužević, prof.

P: 30.01. 12:00
U:
P: 13.02. 12:00
U:
P: 26.06. 12:00
U:
P: 10.07. 12:00
U:
P: 04.09. 12:00
U:
P: 18.09. 12:00
U:
Računalo u nastavi

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


mr.sc. Slavko Petrinšak, predavač


P: 07.02. 08:00
U:
P: 21.02. 08:00
U:
P: 23.06. 08:00
U:
P: 07.07. 08:00
U:
P: 13.09. 08:00
U:
P: 27.09. 08:00
U:
Baze podataka i analiza procesa

doc.dr.sc. Ivan Vazler


P: 01.02. 09:00
U:
P: 15.02. 09:00
U:
P: 21.06. 09:00
U:
P: 05.07. 09:00
U:
P: 06.09. 09:00
U:
P: 20.09. 09:00
U:
Računalni praktikum

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


mr.sc. Slavko Petrinšak, predavač


P: 07.02. 12:00
U:
P: 21.02. 12:00
U:
P: 21.06. 09:00
U:
P: 05.07. 09:00
U:
P: 15.09. 08:00
U:
P: 29.09. 08:00
U:
Sveučilišni izborni kolegij
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Uvod u kvantnu mehaniku

doc.dr.sc. Igor Lukačević


P: 03.02. 12:00
U:
P: 17.02. 12:00
U:
P: 16.06. 12:00
U:
P: 30.06. 12:00
U:
P: 08.09. 12:00
U:
P: 22.09. 12:00
U:
Osnove fizike kondenzirane materije

doc.dr.sc. Denis Stanić


P: 30.01. 09:00
U:
P: 20.02. 09:00
U:
P: 12.06. 09:00
U:
P: 03.07. 09:00
U:
P: 04.09. 09:00
U:
P: 25.09. 09:00
U:
Računalna fizika

doc.dr.sc. Dario Hrupec


Igor Miklavčić, predavač

P: 01.02. 12:00
U:
P: 15.02. 12:00
U:
P: 21.06. 10:00
U:
P: 05.07. 10:00
U:
P: 06.09. 11:00
U:
P: 20.09. 11:00
U:
Završni rad

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
Sustavi e-učenja

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


Darko Matotek, dipl.oec.

P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 04.07. 10:00
U:
P: 31.08. 10:00
U:
P: 14.09. 10:00
U:
Elektrodinamika 2

doc.dr.sc. Mislav Mustapić


P: 01.02. 12:00
U:
P: 22.02. 12:00
U:
P: 13.06. 12:00
U:
P: 04.07. 12:00
U:
P: 05.09. 12:00
U:
P: 26.09. 12:00
U:
Uvod u astronomiju i astrofiziku

doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj


P: 01.02. 09:00
U:
P: 22.02. 09:00
U:
P: 14.06. 09:00
U:
P: 05.07. 09:00
U:
P: 06.09. 09:00
U:
P: 27.09. 09:00
U:
Specijalna i opća teorija relativnosti

doc.dr.sc. Dario Hrupec


Matko Mužević, prof.

P: 01.02. 11:00
U:
P: 15.02. 11:00
U:
P: 21.06. 14:00
U:
P: 05.07. 14:00
U:
P: 06.09. 12:00
U:
P: 20.09. 12:00
U:
Sveučilišni izborni kolegij
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Psihologija odgoja i obrazovanja 1

doc.dr.sc. T. Velki


Dr. Sc. L. Cakić, viša asistentica


Marija Kristek, prof.

P: 07.02. 08:00
U:
P: 21.02. 08:00
U:
P: 19.06. 08:00
U:
P: 03.07. 08:00
U:
P: 04.09. 08:00
U:
P: 18.09. 08:00
U:
Pedagogija I

izv.prof.dr.sc. V. Mlinarević


dr.sc. M. Brust Nemet, viša asistentica

P: 01.02. 15:30
U:
P: 15.02. 15:30
U:
P: 12.06. 15:00
U:
P: 03.07. 15:00
U:
P: 06.09. 15:00
U:
P: 20.09. 15:00
U:
Kvantna mehanika mnoštva čestica

doc.dr.sc. Igor Lukačević


P: 03.02. 12:00
U:
P: 17.02. 12:00
U:
P: 16.06. 12:00
U:
P: 30.06. 12:00
U:
P: 08.09. 12:00
U:
P: 22.09. 12:00
U:
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


Igor Miklavčić, predavač


P: 31.01. 09:00
U:
P: 21.02. 09:00
U:
P: 13.06. 09:00
U:
P: 04.07. 09:00
U:
P: 05.09. 09:00
U:
P: 26.09. 09:00
U:
Statistička obrada podataka pomoću računala

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


P: 31.01. 12:00
U:
P: 14.02. 12:00
U:
P: 13.06. 12:00
U:
P: 04.07. 12:00
U:
P: 31.08. 12:00
U:
P: 14.09. 12:00
U:
Uvod u spektroskopiju

doc.dr.sc. Igor Lukačević


P: 02.02. 12:00
U:
P: 16.02. 12:00
U:
P: 15.06. 12:00
U:
P: 29.06. 12:00
U:
P: 07.09. 12:00
U:
P: 21.09. 12:00
U:
Oblikovanje pomoću računala

izv.prof.dr.sc. Tomislav Galeta


P: 03.02. 10:00
U:
P: 17.02. 10:00
U:
P: 16.06. 10:00
U:
P: 30.06. 10:00
U:
P: 08.09. 10:00
U:
P: 22.09. 10:00
U:
Osnove fizičke elektronike

doc.dr.sc. Mislav Mustapić


P: 01.02. 12:00
U:
P: 22.02. 12:00
U:
P: 13.06. 12:00
U:
P: 04.07. 12:00
U:
P: 05.09. 12:00
U:
P: 26.09. 12:00
U:
Psihologija odgoja i obrazovanja 2

doc.dr.dc Danijela Šincek


Marija Milić, asistentica

P: 07.02. 08:00
U:
P: 21.02. 08:00
U:
P: 19.06. 08:00
U:
P: 03.07. 08:00
U:
P: 04.09. 08:00
U:
P: 18.09. 08:00
U:
Pedagogija II

doc.dr.sc. Ksenija Romstein


dr.sc. M. Brust Nemet, viša asistentica

P: 01.02. 15:30
U:
P: 15.02. 15:30
U:
P: 12.06. 15:00
U:
P: 03.07. 15:00
U:
P: 06.09. 15:00
U:
P: 20.09. 15:00
U:
Didaktika I

doc.dr.sc. S. Dubovicki


R. Tokić, asistentica

P: 01.02. 08:00
U:
P: 15.02. 08:00
U:
P: 16.06. 08:00
U:
P: 06.07. 08:00
U:
P: 04.09. 08:00
U:
P: 18.09. 08:00
U:
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


Igor Miklavčić, predavač


P: 31.01. 09:00
U:
P: 21.02. 09:00
U:
P: 13.06. 09:00
U:
P: 04.07. 09:00
U:
P: 05.09. 09:00
U:
P: 26.09. 09:00
U:
Teorija informacija

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


P: 31.01. 10:00
U:
P: 14.02. 10:00
U:
P: 13.06. 10:00
U:
P: 04.07. 10:00
U:
P: 31.08. 10:00
U:
P: 14.09. 10:00
U:
Praktikum iz osnova elektronike

doc.dr.sc. Mislav Mustapić


P: 01.02. 12:00
U:
P: 22.02. 12:00
U:
P: 13.06. 12:00
U:
P: 04.07. 12:00
U:
P: 05.09. 12:00
U:
P: 26.09. 12:00
U:
Viši fizikalni praktikum

izv.prof.dr.sc. Branko Vuković
Igor Miklavčić, predavač


Danijela Kuveždić, asistentica

P: 03.02. 09:00
U:
P: 24.02. 09:00
U:
P: 14.06. 09:00
U:
P: 07.07. 09:00
U:
P: 08.09. 09:00
U:
P: 29.09. 09:00
U:
Odabrana poglavlja iz fizike

doc.dr.sc. Dario Hrupec


P: 01.02. 11:00
U:
P: 15.02. 11:00
U:
P: 21.06. 14:00
U:
P: 05.07. 14:00
U:
P: 06.09. 12:00
U:
P: 20.09. 12:00
U:

KOLEGIJ PREDAVAČ ZIMSKI LJETNI JESENSKI
Metodika nastave fizike 1

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


Igor Miklavčić, predavač

P: 31.01. 09:00
U:
P: 21.02. 09:00
U:
P: 13.06. 09:00
U:
P: 04.07. 09:00
U:
P: 05.09. 09:00
U:
P: 26.09. 09:00
U:
Didaktika II

doc.dr.sc. S. Dubovicki


R. Tokić, asistentica

P: 08.02. 08:00
U:
P: 22.02. 08:00
U:
P: 19.06. 08:00
U:
P: 03.07. 08:00
U:
P: 06.09. 08:00
U:
P: 20.09. 08:00
U:
Metodika nastave informatike

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


mr.sc. Slavko Petrinšak, predavač


P: 09.02. 08:00
U:
P: 24.02. 08:00
U:
P: 20.06. 12:00
U:
P: 04.07. 12:00
U:
P: 14.09. 08:00
U:
P: 28.09. 08:00
U:
Projektni menadžment

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


P: 31.01. 12:00
U:
P: 14.02. 12:00
U:
P: 13.06. 12:00
U:
P: 04.07. 12:00
U:
P: 31.08. 12:00
U:
P: 14.09. 12:00
U:
Rudarenje podataka

izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


P: 26.01. 12:00
U:
P: 09.02. 12:00
U:
P: 14.06. 12:00
U:
P: 12.07. 12:00
U:
P: 06.09. 12:00
U:
P: 20.09. 12:00
U:
Radioekologija

doc.dr.sc. Branko Petrinec


doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj

P: 02.02. 09:00
U:
P: 23.02. 09:00
U:
P: 21.06. 09:00
U:
P: 06.07. 09:00
U:
P: 07.09. 09:00
U:
P: 28.09. 09:00
U:
Osnove umjetne inteligencije

doc.dr.sc. Darija Marković


P: 02.02. 09:00
U:
P: 16.02. 09:00
U:
P: 13.06. 09:00
U:
P: 27.06. 09:00
U:
P: 05.09. 09:00
U:
P: 19.09. 09:00
U:
Uvod u medicinsku fiziku

izv.prof.dr.sc. Dario Faj


dr.sc. Mladen Kasabašić


Ana Ivković, prof.

P: 13.02. 12:00
U:
P: 27.02. 12:00
U:
P: 15.06. 12:00
U:
P: 06.07. 12:00
U:
P: 07.09. 12:00
U:
P: 21.09. 12:00
U:
Povijest fizike

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


P: 01.02. 09:00
U:
P: 22.02. 09:00
U:
P: 14.06. 09:00
U:
P: 05.07. 09:00
U:
P: 06.09. 09:00
U:
P: 25.09. 09:00
U:
Metodika nastave fizike 2

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


Igor Miklavčić, predavač

P: 31.01. 09:00
U:
P: 21.02. 09:00
U:
P: 13.06. 09:00
U:
P: 04.07. 09:00
U:
P: 05.09. 09:00
U:
P: 26.09. 09:00
U:
Praktikum iz metodike nastave informatike

izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


mr.sc. Slavko Petrinšak, predavač

P: 09.02. 12:00
U:
P: 24.02. 12:00
U:
P: 20.06. 08:00
U:
P: 04.07. 08:00
U:
P: 14.09. 12:00
U:
P: 28.09. 12:00
U:
Diplomski rad

izv.prof.dr.sc. Branko Vuković


izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić


izv.prof.dr.sc. Ramir Ristić


izv.prof.dr.sc. Darko Dukić


doc.dr.sc. Zvonko Glumac


doc.dr.sc. Igor Lukačević


doc.dr.sc. Denis Stanić


doc.dr.sc. Marina Poje Sovilj


doc.dr.sc. Dario Hrupec


doc.dr.sc. Mislav Mustapić


doc.Dr.Sc. I. Vazler

P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:
P:
U:

Back to Top