Studentski zbor.

Odjel za fiziku / Studenti / Studentski zbor
fizko
Studentski zbor je skupina volontera, koji na svaki mogući način nastoje poboljšati kvalitetu studiranja na matičnom fakultetu.

Studentski zbor štiti prava studenata, i zastupa njegove interese na vijeću Odjela za fiziku.

Za kandidate predstavnika ili zamjenika predstavnika Odjelu za Fiziku mora se skupiti 10% (od ukupnog broja studenata na godini na kojoj student želi biti predstavnik) potpisa tzv. podrške kandidatu za mjesto u Studentskom zboru.

Sastav studentskog zbora

Matej Lučić – predsjednik stud. zbora Odjela,
Karolina Zelić-Sturm – zamjenik predsjednika stud. zbora Odjela
Matej Lučić – član Sveučilišnog studentskog zbora

Predstavnici u Vijeću Odjela su:

1. Matej Lučić – po funkciji
2. Marinela Išasegi
3. Boris Gubica

Back to Top