Studentski zbor.

Odjel za fiziku / Studenti / Studentski zbor
fizko
Studentski zbor je skupina volontera, koji na svaki mogući način nastoje poboljšati kvalitetu studiranja na matičnom fakultetu.

Studentski zbor štiti prava studenata, i zastupa njegove interese na vijeću Odjela za fiziku.

Za kandidate predstavnika ili zamjenika predstavnika Odjelu za Fiziku mora se skupiti 10% (od ukupnog broja studenata na godini na kojoj student želi biti predstavnik) potpisa tzv. podrške kandidatu za mjesto u Studentskom zboru.

Sastav studentskog zbora

RB Ime Prezime Email Kontakt
1 Vanja Dušić vdusic@fizika.unios.hr 091 920 36 09
2 Dragana Ćoralić dcoralic@fizika.unios.hr 099 696 06 05
3 Vedrana Marić vmaric@fizika.unios.hr 098 74 51 19
4 Marija Jelić mjelic@fizika.unios.hr 099 870 82 74
5 Julija Zečević-Pejić jzecevicpejic@fizika.unios.hr 091 902 32 08

Predsjednik zbora: Vanja Dušić
Predsjednik u Sveučilišnom zboru: Vanja Dušić
Članovi vijeća Odjela: Dragana Ćoralić, Vedrana Marić, Marija Jelić, Julija Zečević-Pejić

Back to Top