Studentski zbor.

Odjel za fiziku / Stranica
fizko
Studentski zbor je skupina volontera, koji na svaki mogući način nastoje poboljšati kvalitetu studiranja na matičnom fakultetu.

Studentski zbor štiti prava studenata, i zastupa njegove interese na vijeću Odjela za fiziku.

Za kandidate predstavnika ili zamjenika predstavnika Odjelu za Fiziku mora se skupiti 10% (od ukupnog broja studenata na godini na kojoj student želi biti predstavnik) potpisa tzv. podrške kandidatu za mjesto u Studentskom zboru.

Sastav studentskog zbora

RB Ime Prezime Email Kontakt
1 Anton Aladerić aaladenic@fizika.unios.hr 098 916 08 96
2 Arijan Aleksić aaleksic@fizika.unios.hr 091 795 73 10
3 Maria Vukić mvukic@fizika.unios.hr 091 738 64 84
4 Matea Košćak mkoscak@fizika.unios.hr 095 526 38 08
5 Vanja Dušić vdusic@fizika.unios.hr 091 920 36 09

Predsjednik zbora: Vanja Dušić
Predsjednik u Sveučilišnom zboru: Vanja Dušić
Članovi vijeća Odjela: Maria Vukić, Matea Košćak

Back to Top