Promocije.

Promocija 2021.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je 29. listopada 2021. godine promociju sveučilišnih prvostupnika fizike i magistara edukacije fizike.

Promocija se održala na Agrobiotehnološkom fakultetu u 11:00.

Prezentacija promocije
Galerija slika

Promocija 2019.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao ju studenom 2019. godine promociju sveučilišnih prvostupnika fizike i magistara edukacije fizike.

Promocija se održala na Rektoratu u 12:00.

Slike sa promocije

Promocija 2018.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao ju lipnju 2018. godine promociju sveučilišnih prvostupnika fizike i magistara edukacije fizike.

Promocija se održala na Rektoratu u 10:00.

Slike sa promocije

Promocija 2017.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je 2. lipnja 2017. godine promociju sveučilišnih prvostupnika fizike, magistara edukacije fizike i informatike i diplomiranih studenata studija Fizika i tehnička kultura s informatikom.

Promocija se održala na Rektoratu u 10:00.

Prezentacija promocije
Galerija slika

Promocija 2016.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je 15. travnja 2016. godine promociju sveučilišnih prvostupnika fizike, magistara edukacije fizike i informatike i diplomiranih studenata studija Fizika i tehnička kultura s informatikom.

Promocija se održala na Rektoratu u 10:00.

Prezentacija promocije
Galerija slika

Promocija 2015.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je 9. srpnja 2015. godine promociju sveučilišnih prvostupnika fizike, magistara edukacije fizike i informatike i diplomiranih studenata studija Fizika i tehnička kultura s informatikom.

Promocija se održala na Rektoratu u 10:00.

Prezentacija promocije
Galerija slika

Promocija 2014.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je 30. travnja 2014. godine promociju sveučilišnih prvostupnika fizike, magistara edukacije fizike i informatike i diplomiranih studenata studija Fizika i tehnička kultura s informatikom.

Promocija se održala na Rektoratu u 10:00.

Prezentacija promocije
Galerija slika

Promocija 2013.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je 01. ožujka 2013. godine promociju sveučilišnih prvostupnika fizike, magistara edukacije fizike i informatike, diplomiranih studenata studija Fizika i tehnička kultura s informatikom i diplomiranih studenata studija Fizika i politehnika.

Promocija se održala na Rektoratu u 10:00.

Galerija slika

Promocija 2012.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je 20. prosinca 2012. godine promociju sveučilišnih prvostupnika fizike, magistara edukacije fizike i informatike, diplomiranih studenata studija Fizika i tehnička kultura s informatikom i diplomiranih studenata studija Fizika i politehnika.

Promocija se održala na Rektoratu u 10:00.

Prezentacija promocije
Galerija slika

Promocija 2010.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je treću promociju diplomiranih studenata.

Promocija se održala dana 19. ožujka 2010. godine u auli Rektorata u 11:00 sati.

Prezentacija promocije
Galerija slika

Promocija 2008.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je drugu promociju diplomiranih studenata.

Promocija se održala dana 03. listopada, u dvorištu Odjela za fiziku u 11:00 sati.

Prezentacija promocije
Galerija slika

Promocija 2007.

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera organizirao je prvu promociju diplomiranih studenata sa studija Fizika-politehnika i Fizika i tehnička kultura s informatikom.

Promocija se održala dana 16. studenog, u auli zgrade Rektorata, Trg Sv. Trojstva 3, u 11:00 sati.

Prezentacija promocije
Galerija slika

Back to Top