Misija i vizija.

Odjel za fiziku / Odjel / Misija i vizija

Strategija razvoja

Strategija razvoja – 2018. / 2022.

Misija

Odjel za fiziku aktivno sudjeluje u razvoju grada Osijeka, cijele regije i Republike Hrvatske s misijom poticanja tog razvoja ustrojem akademskog obrazovanja studenata i pružanja obrazovnih, znanstveno-istraživačkih i drugih intelektualnih usluga svim zainteresiranim korisnicima, fizičkim i pravnim osobama. Misija Odjela uključuje ustroj i izvedbu sveučilišnih studija preddiplomske i diplomske razine iz područja fizike i informatike. Svojim radom treba stvarati novo znanje i afirmirati najnovije znanstvene spoznaje i dostignuća drugih domaćih i međunarodnih obrazovnih i istraživačkih institucija i pojedinaca i ta znanja prenositi studentima i gospodarstvenicima u praksi.

Odjel za fiziku će svoju misiju ostvariti putem:

Konstantnog ulaganja u kvalitetu:

 • • nastave zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama o obrazovanju, potrebama tržišta i potrebama studenta;
 • • istraživačkog rada i metoda upravljanja istraživačkim projektima.

Jakom motivacijom izvrsnosti:

 • nastavnika; pri izvršavanju obrazovnih i istraživačkih dužnosti, te suradnji s javnosti
 • • zaposlenika; pri obavljanju svojih profesionalnih dužnosti i dodatnom usavršavanju
 • • studenata; pri učenju, istraživanju, izgradnji znanja i svoje profesionalne osobnosti te aktivnom mijenjanju društva

Kontinuiranog unaprjeđenja kvalitete programa preddiplomskih i diplomskih studija koji će pripremiti naše studente za stalan profesionalni razvoj i preuzimanje vodećih uloga u vrlo dinamičnoj globalnoj ekonomiji.

Razvoju obostrano korisne suradnje s drugim obrazovnim institucijama, lokalnom i regionalnom zajednicom, državnim službama, te privatnim sektorom.

Vizija

<p style="text-align: justify"Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kontinuirano će se usmjeravati ka formiranju obrazovnog i znanstvenoistraživačkog centra izvrsnosti u multidisciplinarnim granama znanosti, koje uključuju sponu fizike i aktualnih pravaca razvoja grada Osijeka i regije, kako bi postao prepoznatljiv i izvan granica RH. Treba osigurati primjerenu razinu kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada kroz provedbu nastavnog procesa i osigurati uvjete za studiranje optimalnom broju studenata i kvalitetnu primjenu istraživanja.

Odjel za fiziku viziju svog razvoja temelji na tradiciji neprestanog ulaganja u znanje, kvalitetu obrazovanja te optimalne primjene novih znanja i tehnologija u stalno mijenjajućem okruženju. Budući studenti, njihove obitelji te poslodavci očekuju kvalitetno tehnološki usavršeno cjeloživotno obrazovanje prilagođeno potrebama pojedinca i tržišta.

Planiramo značajna ulaganja u:

 • Zaposlenike (privlačenje, razvoj i zadržavanje motiviranih i sposobnih nastavnika i službenika, ulaganje u njihov stručni razvoj).
 • Kvalitetu i učinkovitost nastave, učenja i istraživanja.
 • Promociju i razvoj Odjela kao prepoznatljivog branda:
  • suradnju s drugim obrazovnim i istraživačkim institucijama u zemlji i inozemstvu,/li>
  • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim kolaboracijama te prezentaciju rezultata istraživanja na konferencijama,
  • bolju suradnju s javnosti (organizacija popularno znanstvenih predavanja, radionica, škola fizike, sudjelovanje na Smotri Sveučilišta, biti prisutni u medijima),
  • poboljšanje dojma koji Odjel ostavlja na studente,
  • kvalitetnu promociju programa na tržištu,
  • suradnju s privredom,

Informacijsko komunikacijske tehnologije, odnosno razvoja sustava koji će omogućiti maksimalno iskorištenje tehnologije u svrhu nastave, učenja, istraživanja, upravljanja i komunikacije s javnosti.

Dodnosno razvoja sustava koji će omogućiti maksimalno iskorištenje tehnologije u svrhu nastave, učenja, istraživanja, upravljanja i komunikacije s javnosti.
Diplomirani studenti Odjela bit će traženi kao izvrstan i široko obrazovan kadar kompetentan za učinkovito rješavanje problema iz svoga djelokruga. U široj javnosti, Odjel će biti prepoznat kao društveno odgovorna institucija u području svoga znanstvenoga, obrazovnog i stručnog djelovanja. Nakon ispunjavanja ovih uvjeta Odjel za fiziku se u daljnjoj budućnosti vidi kao predvodnika prirodoslovnih istraživanja u regiji u svrhu unaprjeđenja gospodarskog razvoja.

Back to Top