Knjižnica.

Odjel za fiziku / Odjel / Knjižnica

Knjižnica Odjela za fiziku od travnja 2005. godine dijeli prostor s knjižnicom Odjela za matematiku.

Knjižnica Odjela za fiziku danas (2020. godine) raspolaže s 2315 jedinica knjižnične građe (2038 knjiga i udžbenika, 277 diplomskih i završnih radova). U knjižnici se nalaze 3 računala preko kojih postoji izravan pristup elektroničkim časopisima. Moguće je pretraživanje znanstvenih časopisa u elektroničkom obliku preko ScienceDirect (Elsevierovi časopisi), SpringerLink, Wiley Interscience, i dr.

Za knjižnicu je izrađena vlastita baza podataka za knjige i časopise.

Pretraživanje knjižnične građe dostupno je preko poveznice

Back to Top