Kontakt.

Kvaliteta / Kontakt

Prijedloge, primjedbe i pitanja vezane uz kvalitetu obrazovanja na Odjelu za fiziku možete poslati na e-mail adresu: kvaliteta@fizika.unios.hr.

Back to Top